Räkna med verktyg

Mäta och klassa

Beskriv dina bestånd, mät virkesförrådet, inventera i cirkelprovytor eller bestäm volymen på ett träd. Här finns verktygen för att mäta och klassa skogen. Kanske för att göra en egen skogsbruksplan?