Antal stammar

Räkna ut genomsnittligt avstånd mellan stammarna (=förbandet) eller antalet stammar per hektar.

Kommentarer (0 st)