Räkna med verktyg

Skogsbilvägar

Räkna ut om det lönar sig att bygga väg. Gör kalkyler för drift, underhåll och byggande av skogsbilvägar. Räkna ut hur mycket grus som går åt.