Måttenheter - Omräkningstal

Här kan du räkna om mellan måttenheter för rundvirke. Ange trädslag, stockdimension, ingående beräkningsvärde och måttenhet (m³sk, m³to, m³fub). Filmen visar hur verktyget används vid travmätning.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (12 st)

Anders · 2023-07-24
Hur auktoritativ är denna omräkningstabell? Är den alls förhandlingsbar inom ramen för virkesförsäljning? Eller bör alla hålla sig till denna omräkning?
Svar från Skogskunskap · 2023-08-01

Hej Anders,
Den är inte auktoritativ, utan bygger på gamla data för trädens avsmalning. Det kan finnas andra lokala utbytestabeller. I förhandlingar kan aktörerna själva välja vad de ska utgå från.

Skogs-john. · 2022-09-19
I filmen säger kvinnan "m3fub eller eller fast på bark." m3fub är väl Fast Under Bark Fast På Bark heter väl m3fpb Snurrar det inte ihop begreppen lite där i filmen? Antingen räknar hon om det till m3fub? Eller m3fpb? Eller det är en helgardering att säga m3fub eller Fast På Bark? Jag skulle sagt "m3fub eller Fadt Under Bark"
Svar från Skogskunskap · 2022-09-19

Hej Skogs-John, Sekvensen i filmen går att tolka på olika sätt - jag uppfattar det som att man antingen kan räkna om det till fast under bark (m3fub) eller fast på bark. Men visst går det att tolka på ditt sätt också. / Skogskunskap

Peter · 2021-03-12
Hej. Vilken tjocklek ska jag välja när jag vill räkna om från skogskubik till toppmätt i slutavverkning i Skåne? Antar att "Klen", "Medel" och "Grov" är ett genomsnitt sett över hela Sverige. Blir det fel om jag väljer "Medel" eftersom jag tycker att beståndet är "medel" i skånska mått sett men kommer man upp en bit i landet kanske det ändå betecknas som grovt? Beståndet ligger kring G 40.
Svar från Skogskunskap · 2021-03-12
Hej Peter, utbytesberäkningarna med Cernolds tabeller får bara betraktas som ett grovt överslag och resultatet kan skilja mycket beroende på trädens avsmalning etc. Men är du i en skånsk slutavverkning är det sannolikt grova träd, du kan ju prova att lägga dig mellan medel och grov dimension. / Skogskunskap
Bertil · 2021-01-09
Hur säker är skördarmätningen? Ska den räknas upp med något tal eller kan man lita på den rakt av.
Svar från Skogskunskap · 2021-01-10
Hej Bertil, Skördarmätning anses ge en säker virkesmätning idag. Här är en artikel från Skogforsk från 2020 som har studerat frågan: http://www.skogskunskap.se/rakna-med-verktyg/mata-skogen/mattenheter---omrakningstal/ Hälsningar Skogskunskap
Pelle · 2020-11-17
Tjena, hur tar man reda på vad brutto/netto för m3sk och m3fub blir i skogsavverkning!!??
Svar från Skogskunskap · 2020-11-17
Hej Pelle, Netto från avverkningen får du ju reda på när virket är avverkat och inmätt av virkesmätningsförening. Ibland kan skördamätning användas för rapportering, då får du ett åtminstone preliminärt svar ganska direkt efter avverkningen. Vet inte om det var ett svar på din fråga. Antagligen får du ett svar i inmätt m3fub, då kan du använda omräkningstalen för att översätta det till m3sk. Hälsningar Skogskunskap.
Isak · 2018-07-10
Vilka kriterier har ni för de olika dimensionerna? Vad är en klen stock och när övergår den till en medel och i sin tur en grov? Mvh Isak
Svar från Skogskunskap · 2018-07-10
Vi har tyvärr inte uppgifter om skillnaden mellan klen och grov skog. Cernolds tabeller som ligger bakom verktyget är framtagna för rotstående skog.
Dille Naurbruks gymnasium · 2018-03-13
Det skulle vara bra om det även fanns förklaringar till de olika förkortningarna tex m3t hb, m3t ob. Mvh Emil.
Svar från Skogskunskap · 2018-03-13
Hej Emil, titta på infoknappen i början på varje valbar ruta, där finns förklaringarna. Lycka till. / Mats, Skogskunskap
Skogskunskap · 2017-08-28
Hej igen, det har du alldeles rätt i. Vi borde ha med m3t, travat. I Cernolds utbytestabeller som ligger bakom verktyget finns både m3t hb och m3t ob. Dessutom finns m3f pb, som vi inte har med i verktyget nu. Tack för påstötningen, vi ska ta tag i det.
Naturbruksskolan Svenljunga · 2017-08-28
Jag avser m³t (travat). Det har inget med m³to att göra.
Skogskunskap · 2017-08-28
Hej Svenljungaskolan, Vi har ju med m3t, men det kallas m3to i verktyget (toppmätt volym).
Naturbruksskolan Svenljunga · 2017-08-28
Var har m3t tagit vägen? Oumbärligt när man ska räkna om lastad skotarvolym till m3fub!
Hedvig Johansson · 2016-12-19
Bra med lättillgängligt verktyg för omräkning mellan olika måttenheter!