Räkna med verktyg

Skogsbränsle

Hur mycket skogsbränsle får jag ut från beståndet, hur påverkar uttaget trädens tillväxt och markens näringsbalans, vad är energivärdet i skogsbränslet, hur räknar jag om mellan olika energimått?