Hänsyn

Hänsyn till rennäring

Rennäring och skogsbruk utnyttjar naturresurser inom samma område. Kunskap, dialog och hänsyn är nycklar till samexistens.