Gödsling

Kvävegödsling bör undvikas på lavrika marker. Renarna undviker nygödslade skogar.
Skogsmarksgödsling
Bild: Dan Malm

Skogsmarksgödsling med kväve görs för att öka tillväxten på skogen. Normalt utförs åtgärden cirka 10 år före slutavverkning.

Kvävegödsling upplevs som negativt för renbetet. Erfarenheten är att renar undviker nyligen gödslade områden, förmodligen på grund av lukten.

Gödslingen påverkar lavtillväxten indirekt genom att trädkronorna blir större, mängden barr ökar och ljusinsläppet till marken blir lägre. Kvävegynnade växter som gräs och örter kan växa till på marklavarnas bekostnad.

Gödsling görs normalt inte på lavtyper och lavrika marktyper.

Läs mer om skogsmarksgödsling i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)