Kort om rennäringen

Renskötseln har sekelgamla anor och bedrivs idag på en tredjedel av Sveriges yta, från Idre i söder till Karesuando i norr.
I Sverige finns drygt 1000 renskötselföretag
Bild: Mats Andersson, Wikipedia

Enligt rennäringslagen har bara medlemmar i en sameby så kallad renskötselrätt. Renskötselrätten ger renskötaren rätt att beta sina renar på annans mark. Denna rätt är likställd äganderätten men med mindre befogenheter.  

Koncessionssamebyarna i östligaste delen av Norrbotten har en särställning. I dessa kan även ortsbor som inte är samer äga renar (skötesrenar). Renarna sköts dock av någon av koncessionssamebyarna.

51 samebyar

En sameby är ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn är en juridisk person som är organiserad som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse.

Samebyarna i Sverige delas upp i 33 fjällsamebyar, 10 skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar. Inom en sameby finns flera renskötselföretag. Totalt är cirka 4600 renägare och drygt 1000 renskötselföretag aktiva i landet. Det totala antalet renar i Sverige varierar mellan 225 000 och 280 000 i vinterhjord (uppgift från sametinget.se).

Inom renskötselområdet, som sträcker sig från norra Dalarna till Trerikröset i norr, bedriver samebyarna renskötsel. På Sametingets hemsida finns samebyarna presenterade med länkar med mer information och kartor över årstidsland och viktiga områden för renen. Nedan visas en översiktlig karta.

Samebyar-karta_uppdaterad17_1200x1600px.jpg

Bild: Samebyar i Sverige, uppdaterad 2017. Anders Sunesson, sametinget.se. Ladda ner större karta.

Nyttjar stora områden

Renen har ett betesmönster som gör att den behöver och nyttjar stora områden. Renen betar olika områden årstidsvis. Fjällsamebyarna nyttjar fjällregionen under barmarkstiden och flyttar ner till skogslandskapet under vintern. Skogssamebyarna har liknande betesmönster, de betar sina renar i de västra skogsområdena under sommaren och flyttar österut i skogsregionerna under vintern.

Här visas ett exempel från fjällsamebyn Vilhelmina norra. Kalvningslanden och året-runt land nyttjas från ungefär april tills att snön faller. Då vill renarna dra sig mot skogslandskapet och därmed flyttas renarna till vinterlanden.

Vilhelmina-norra-sameby-karta.jpg

Vilhelmina norra sameby utnyttjar mark från norska gränsen till kusten i öster. Bearbetat från karta på sametinget.se

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)