Skador på skogen av ren

Renen äter inte barrträdsplantor. Däremot kan föryngringar och ungskog skadas av tramp, grävning och fejning.

När många renar vistas på samma ställe eller en renhjord flyttar över ett nyplanterat område kan trampskador uppstå på föryngringen eller ungskogen. När renen gräver efter föda under snön kan också grävskador uppstå. Det händer också att renen fejar ungskog.

Skadorna av ren på plant- och ungskog är dock liten. Om skogsägare ändå anser att skador har uppstått kan en anmälan göras till Skogsstyrelsen, som bistår i hanteringen av ersättning mellan samebyn och skogsägaren.

Läs mer om renskador på Skogsstyrelsens hemsida.

Senast korrigerad: 2020-06-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)