Skogsbilvägar

Skogsbilvägarna fragmenterar landskapet, kan locka renarna i fel riktning och bidra till störningar.
Bild: Jacob Berg / Azote

Utbyggnaden av skogsbilvägar har varit både positiv och negativ för rennäringen. Vägarna underlättar för renskötarnas egna transporter men samtidigt bidrar skogsbilvägarna till att landskapet fragmenteras. Det blir särskilt allvarligt i renbetestrakter med värdefulla betesmarker.

Renarna följer gärna en plogad skogsbilväg eftersom det är lätt att gå där. Det gör att de kan tappa sin naturliga flyttriktning. En bilväg som är dragen tvärs över en flyttled skapar särskilt stora problem. Om vägarna dras efter renens naturliga flyttstråk kan de dock vara positiva för renskötseln.

Skogsbilvägar kan också innebära störningar eftersom de lockar fler människor ut i skogen. Oplogade skogsbilvägar kan till exempel vara omtyckta skoterleder, vilket blir ett problem då renarna gärna följer skoterspår.

Skogsbilvägar ska normalt planeras i samråd med de berörda samebyarna.

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)