Vägbyggnad steg för steg

När projekteringen är klar är det dags att bygga vägen. Vägbyggnad kräver särskild kompetens och utrustning. Utförare är som regel mindre entreprenadföretag med erfarenhet av att bygga skogsbilvägar.
Blivande vägbyggare lär sig tekniken
Bild: Curt-Ivan Sandberg

I det här avsnittet går vi igenom de olika stegen i vägbyggnad, från upphuggning av väggatan fram till överbyggnaden med ett gruslager.

Upphuggning av väggata

Gatan måste vara tillräckligt bred för att ge plats för optimal vägdragning, dikesslänter och avstånd till skogen. Läs mer.

Grovbrytning och terrassering

Stenar och stubbar grävs upp och läggs i vägbank eller i slänten. Terrassen byggs upp av material från vägens sidor. Läs mer.

Trumläggning

Trummorna läggs i samband med terrasseringen. Det är viktigt med rätt antal, rätt dimensioner och lämplig placering. Läs mer.

Diken och dikesslänter

Vattnet är vägens värsta fiende. Dikena fyller en viktig funktion och tas upp i samband med terrasseringen. Läs mer.

Vändplaner och mötesplatser

Avlägg, kojplatser, vändplaner och mötesplatser måste planeras in från början. Läs mer.

Justering av terrassen

Justering (utjämning) av terrassen görs innan överbyggnadslagret med grus läggs på. Läs mer.

Förstärkning av vägbanken

Ibland behöver vägen förstärkas med mattor eller nät, särskilt på mjuka underlag. Läs mer.

Packning

Vägbanken tjänar på att packas innan gruslagret förs på. Läs mer.

Överbyggnad

När gruslagret i överbyggnaden är pålagt är vägen färdig att börja användas. Läs mer.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Vägar

Kommentarer (0 st)