Vinterbilbasväg

Om marken är ordentligt tjälad kan vintervägar göra det möjligt att nå svåråtkomliga bestånd. De kan också förkorta transportavstånden i områden med ett glest vägnät.
Vinterbilbasvägen behöver bara vara rensad från träd
Bild: Per Hallgren

Isvägar, som går över sjöar eller vattendrag, förekommer i norra Sverige. Det krävs dock god kunskap om isens egenskaper och bärförmåga. Virkestransporter på sjöis är alltid förenade med risk. Det är viktigt att reda ut ansvarsförhållandena. Isvägar bör därför överlåtas på proffs.

Något mindre riskabla är de vinterbilvägar som går på fastmark. Vinterbilvägar dras ibland över myrar och andra öppna marker. Det förekommer också mer eller mindre permanenta vinterbilbasvägar genom skog. Där kan det räcka med en upphuggen väggata.

För att bilvägen ska frysa till måste snön packas i omgångar. Börja med lättare fordon som snöskoter, följt av t.ex. bandvagn. När snön är tillräckligt packad och frusen kan vägen plogas. Första gången kan den behöva plogas med traktor, senare med lastbil.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)