Vägar i skogen

Broar

Broar skapar band och är nödvändiga i vårt vattenrika landskap. Men bron är också en svag länk i skogens vägnät. Det är viktigt att bron håller måttet.