Vägens uppbyggnad

Vägens olika lager kan delas in i underbyggnad (undergrund och terrass) och överbyggnad (gruslagret).
Vägen i profil
Bild: Skogforsk

Bilden ovan visar en vägprofil där den vänstra delen byggts som en bank (ovanpå den ursprungliga marken) och den högra delen är byggd i en skärning, där delar av den ursprungliga marken grävts bort för att skapa en jämn väg.

Undergrund

Undergrunden är den orörda delen av marken. Undergrunden har stor betydelse för hur vägkroppen ska byggas upp för att få lång livslängd och bra bärighet.

Underbyggnad

Underbyggnaden är den del som ligger under överbyggnaden. Den utgörs av övre delen av undergrunden och av terrassen ovanpå. Underbyggnaden byggs oftast av material från vägens kanter. Om underbyggnadsmaterial måste transporteras ökar priset snabbt.

Terrass

Terrassen byggs i första hand av det material som finns längs väglinjen. Massorna utnyttjas effektivt om de sorteras så att det bästa materialet hamnar överst i terrassen. Den blivande terrassens bärighet beror framför allt på jordarts- och fuktighetsförhållandena längs väglinjen. Ovanpå den avjämnade terrassen läggs överbyggnaden (gruslagret) på. Läs mer.

Överbyggnad

Överbyggnaden (gruslagret) består ofta av flera lager: Förstärkningslager, bärlager och slitlager (själva körbanan). På skogsbilvägar används oftast ett kombinerat bär och slitlager. Läs mer.

Armerande eller materialskiljande lager

Ibland används materialskiljande textiler eller armerande mattor som förstärkning av vägen. De kan placeras mellan terrassen och överbyggnaden eller på undergrunden. Läs mer.

Slänter och diken

Vägslänterna (närmast vägen) och ytterslänterna (i dikets ytterkant) utgör, tillsammans med vägen och diket, vägområdet. Läs mer om diken.

Senast korrigerad: 2016-11-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Kent Cederholm · 2022-10-26

Jag söker information om rustbäddar för skogsvägar.

Svar från Skogskunskap · 2022-10-26

Hej Kent, Rustbäddar är väl i stort sett samma som kavling, dvs. att man lägger ut mattor av virke som en förstärkning, särskilt på fuktigt underlag. Det finns en sida här om kavling och risning: https://www.skogskunskap.se/hansyn/vatten-och-mark/praktiska-rad-for-hansyn-till-vatten/bygga-broar-och-risa/. Dessutom finns lite info, tillsammans med en film om kavling, här: https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagbyggnadsteknik/vagbyggnad-steg-for-steg/vagbyggnad-pa-vatmark/ / Hälsningar Skogskunskap