Vägar i skogen

Om skogsbilvägar

Vad är skogsbilväg och andra vägar? Vad gör de för nytta? Hur klassificerar vi skogsbilvägarna och vilka lagar gäller?