Överbyggnad

Överbyggnaden ligger ovanpå terrassen och sprider trafiklasten över en större yta. Överbyggnaden byggs upp i lager med material av olika kvalitet och egenskaper.
Bild: Skogforsk

Tjockleken på överbyggnaden bestäms av jordarten i undergrunden, vilken bärighet och tillgänglighet man vill ha, fuktighetsförhållanden och dränering samt kvaliteten på överbyggnadsmaterialet.

Överbyggnaden byggs upp i olika lager med material i olika kvalitet och med olika egenskaper. 

Viktigt med rätt material

Valet av överbyggnadsmaterial är en nyckelfaktor för vägens bärighet. Bärigheten ökar med ökad stenstorlek och krossytegrad. Det är också viktigt att materialet är välgraderat, dvs. innehåller alla kornstorlekar, så att mindre korn fyller ut alla hålrum mellan de större i en glidande skala. Speciellt viktigt är detta om överbyggnaden utgörs av ett kombinerat bär- och slitlager, vilket är vanligt för skogsbilvägar. 

Se upp för "sandpuckel"

Kornstorleksfördelningen är jämn, utan så kallade partikelsprång. Ett exempel på ett partikelsprång är sandpuckel. Om grövre fraktioner stöts bort av trafiken och finare fraktioner dammar bort kan vägen få en för stor andel sand. En sandpuckel gör att vägen lätt blir mjuk, eftersom vägen inte blir tät. 

Viktigt att hushålla med överbyggnadsmaterialet

Överbyggnadsmaterialet är dyrt. Ofta kan överbyggnaden utgöra halva vägkostnaden. Att hushålla innebär dock inte att snåla med för tunna lager. 

Hushålla kan man göra genom att:

  • se till att terrassen är väl avjämnad och packad. Annars måste håligheter fyllas med överbyggnadsmaterial. En terrass kan packas med maskiner och dessutom vila ett år innan överbyggnaden läggs på.
  • inte överdimensionera, d.v.s. inte lägga tjockare lager än dimensioneringstabellerna. 
  • hålla nere transportavstånden för gruset. Om grusmaterial hämtas från en kommersiell täkt på långt avstånd från vägen ökar kostnaden. Det kanske är lönsamt med krossning eller sållning i egen täkt.

Tänk också på att

  • Materialet ska vara homogent. Grova och fina partiklar ska vara väl blandade och inte ligga separerade från varandra.
  • Påfört material bör packas successivt. Då minskar risken för spårbildning och ytan blir mer motståndskraftig mot erosion.
  • Om man tagit material i sidotag ska dessa städas och jämnas ut när man är färdig.
Senast korrigerad: 2023-10-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)