Plantval

Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen.

Kommentarer (1 st)

Susanna · 2020-07-12
Det saknas trädslag. Skulle vilja ha med alla olika trädslag som odlas i sverige.. hur ska jag annars kunna välj rätt?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej Susanna, att det inte finns fler trädslag beror på att vi inte har tillräckligt mycket försöksdata för att kunna beräkna hur de beter sig på olika breddgrader och höjd över havet. Nu finns i alla fall en länk till en sida som i text beskriver hur man ska resonera när det gäller val av andra lövträdsarter. / Skogskunskap