Plantval

Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen.

Välj trädslag

Björk Contortatall Gran Tall

Kommentarer (0 st)