Plantval

Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen. Titta gärna på filmen.

Kommentarer (2 st)

Susanna · 2020-07-12
Det saknas trädslag. Skulle vilja ha med alla olika trädslag som odlas i sverige.. hur ska jag annars kunna välj rätt?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej Susanna, att det inte finns fler trädslag beror på att vi inte har tillräckligt mycket försöksdata för att kunna beräkna hur de beter sig på olika breddgrader och höjd över havet. Nu finns i alla fall en länk till en sida som i text beskriver hur man ska resonera när det gäller val av andra lövträdsarter. / Skogskunskap
Jocke · 2021-05-24
Planterade 1 ha Prunus Avium DK/18/10691/FP662 (Fågelbär) våren 2020, bra etablering, alla dog vintern 20-21, finns det härdigare proveniens?
Svar från Skogskunskap · 2021-05-24
Hej Jocke, det finns en svensk proveniens, Snogeholm FP-885. Hör med din plantskola om härdighet. Mer om lövträdens odlingsmaterial finns här: https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/foryngra/plantering-av-lov/tradslagsvisa-rad-om-val-av-skogsodlingsmaterial/ Hälsningar Skogskunskap