Plantval

Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen. Titta gärna på filmen.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (3 st)

LMJ · 2021-12-09
Hej planterade gran i Ljusdals Kommun (Venåsvallen) Vägen mot Sandvik. 95 % av planten dog av frystorka. Vad rekommenderar ni för plantval denna gång ?
Svar från Skogskunskap · 2021-12-11
Hej LMJ, det var tråkigt att höra om de frosttorkade granarna. Det kan ju ha varit otur och att det går bättre nästa gång. Frosttorka tenderar att slå hårdare mot granar som inte har invintrat fullständigt men är omständigheterna svåra (tjäle och väldigt stark vårsol) så spelar det mindre roll. Testa Plantval och vad den säger, och diskutera med plantskolan vad de rekommenderar. Lycka till / Skogskunskap
Jocke · 2021-05-24
Planterade 1 ha Prunus Avium DK/18/10691/FP662 (Fågelbär) våren 2020, bra etablering, alla dog vintern 20-21, finns det härdigare proveniens?
Svar från Skogskunskap · 2021-05-24
Hej Jocke, det finns en svensk proveniens, Snogeholm FP-885. Hör med din plantskola om härdighet. Mer om lövträdens odlingsmaterial finns här: https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/foryngra/plantering-av-lov/tradslagsvisa-rad-om-val-av-skogsodlingsmaterial/ Hälsningar Skogskunskap
Susanna · 2020-07-12
Det saknas trädslag. Skulle vilja ha med alla olika trädslag som odlas i sverige.. hur ska jag annars kunna välj rätt?
Svar från Skogskunskap · 2020-07-13
Hej Susanna, att det inte finns fler trädslag beror på att vi inte har tillräckligt mycket försöksdata för att kunna beräkna hur de beter sig på olika breddgrader och höjd över havet. Nu finns i alla fall en länk till en sida som i text beskriver hur man ska resonera när det gäller val av andra lövträdsarter. / Skogskunskap