Plantval - Tall

Plantval - Tall är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt proveniens eller fröplantage för skogsodling med tall. Plantagerna rangordnas efter beräknad produktion. Nu även med finska plantager.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (3 st)

Anders Westergren · 2017-06-10
Intressant, detta. Men när jag försöker välja tall till plantering hemma hittar jag förvisso min geografiska position ganska exakt, fast funktionen envisas med att jag befinner mig 81 m.ö.h. trots att jag vet att jag befinner mig 150 m.ö.h. Det har kanske mindre betydelse för proveniensval i mellersta Skåne, men kan säkert ha betydelse i Bergslagen el. Norrland om höjden blir fel. Tack för en i övrigt bra&intressant sida. Anders Westergren, Prästtorp, Höör.
Svar från Skogskunskap · 2017-06-11
Hej Anders, Kartans höjddata blir inte lika exakt som för breddgrad och längdgrad. Vi är medvetna om att det finns önskemål att ändra höjd över havet eftersom det har stor betydelse för skogsodlingsmaterialet, särskilt i norra Sverige. Än så länge går det inte men det kan komma. Tack för ditt påpekande.
Malin · 2017-05-16
Verkar vara fel på möjligheten att kunna jämföra planteringslokaler?
Svar från Skogskunskap · 2017-05-17
Nu är jämförelsefunktionen fixad. Prova gärna.
Finnvid Prescher · 2017-05-05
Saknar möjlighet att ändra altituden. Viktigare än att justera longituden.
Svar från Skogskunskap · 2017-05-05
Bra kommentar, den funderar vi vidare över.