Underhåll av vägtrummor

En igensatt vägtrumma kan orsaka stora bekymmer, i värsta fall kan vägkroppen spolas sönder. Det betyder både en direkt trafikfara och kostsamma reparationer.
Dags att rensa trumman
Bild: Mats Hannerz

Vägtrummorna måste underhållas så att de fyller sin funktion och har tillräcklig kapacitet. Vägtrummorna kan slamma igen eller blockeras på annat sätt i samband med snösmältningen eller vid dikesrensning, buskröjning eller avverkningsarbete. Trummorna bör därför ses över varje år, lämpligen i samband med det övriga återkommande underhållet.

Kontrollera följande:

  • Trummans in- och utlopp
  • Sedimenteringsgropen vid trummans inlopp
  • Trummans utloppsdike. Utloppsdiket bestämmer trummans kapacitet och funktion. Trumman blir aldrig bättre än sitt utloppsdike

Rensningsarbetet görs normalt för hand med rensstänger. Effektivaste sättet är dock att använda spolbil.

Rensning av vägtrumma med stång. Illustration Ulla Carne.

Rensning av vägtrumma med stång. Illustration Ulla Carne.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)