Dammbindning

Dammande vägar skapar problem genom att de viktiga finpartiklarna dammar bort. Dessutom påverkar det miljön. Dammbindning är därför en viktig sommaråtgärd.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Vägen dammar för att finpartiklarna förlorar sin sammanhållande förmåga då slitlagret torkar ut. Dammbindningen syftar till att bibehålla denna bindningsförmåga.

Dammbindning är nödvändig på högtrafikerade vägar, speciellt i närheten av bebyggelse. Men en väg som normalt har lite trafik kan också behöva dammbindning, om den utsätts för starkt koncentrerad trafik under några torra sommarveckor.

Naturens eget bindemedel är vatten. Vatten torkar dock bort ganska snabbt i vägens övre skikt och därför används andra bindemedel. Vanligaste bindemedlet är salt. Saltet drar till sig fukt, vilket gör att vägen inte dammar. Kalciumklorid är det mest använda saltet men även magnesiumklorid används.

Ett gammalt beprövat medel är sulfitlut (lignosulfonat), som på senare år kommit att användas alltmer. Ett kanske mer miljövänligt alternativ är rapsolja.

Vägsalt

Saltet har den goda egenskapen att det drar åt sig fukt från luften när vattnet i vägmaterialet försvunnit. På så sätt behålls fukthalten i slitlagret även under längre torrperioder.
Salt fungerar bäst om slitlagret ligger nära idealgruskurvan, 8-15 % finjord. Saltet binder till finjordspartiklarna, drar åt sig fukt och binder ihop slitlagret.

Dammbindning med salt sker en eller två gånger per år. En första behandling sker tidigt på våren. Vid behov sprids också salt under sommaren samtidigt som vägen underhållshyvlas.

Dosering

 • Kalciumklorid: Giva 700-1000 kg per km väg
 • Magnesiumklorid: Giva 875-1250 kg per km väg

Arbetsgång

 • Vattna vägen om den är torr
 • Hyvla så djupt att åtminstone botten av potthål, hjulspår och korrugeringar nås. Använd med fördel System 2000 på hyveln
 • Bygg upp tvärfallet (bomberingen) till 5 %
 • Sprid ut saltet
 • Vägbanan komprimeras av trafiken.

Saltning med sandspridare och tallriksspridare. Illustration Ulla Carne.

Saltning med sandspridare (till vänster) och tallriksspridare (till höger). Teckning Ulla Carne.

Sulfitlut

Sulfitlutet (natriumlignosulfonat) är en restprodukt från sulfitmassaprocessen och består i huvudsak av vatten och lignin. Som dammbindningsmedel kan det närmast beskrivas som ett lim som kittar samman gruspartiklarna även i torrt tillstånd.
Sulfitlut saluförs under flera varumärken, till exempel Dustex och Wibax. Luten levereras med en koncentration mellan 20 och 35 %.

Liksom vid dammbindning med salt görs en grundbehandling tidigt på våren och vid behov ytterliggare en behandling under sommaren. Fördelen med sulfitlut är att den inte är lika känslig när det gäller spridningstidpunkt och uttorkning.

Ibland hävdas att sulfitlut att den ackumuleras i slitlagret till skillnad från saltet som försvinner. Det skulle innebära att man efter några år kan öka intervallet mellan behandlingarna. Det finns dock ingen forskning som stöder det påståendet. Rekommendationen är i stället att sprida sulfitlut med samma giva årligen.

För att få en lyckad dammbindning med sulfitlut krävs en lämplig storleksfördelning i slitlagret. Bäst effekt fås om finkornshalten är hög. Sandiga material bör därför inte dammbindas med sulfitlut.

Arbetsgång

 • Vattna vägen vid behov
 • Hyvla så djupt att åtminstone botten av potthål, hjulspår och korrugeringar nås. Använd System 2000 på hyveln
 • Bygg upp rätt tvärfall
 • Sprid ut sulfatluten direkt i anslutning till hyvlingen! Vägbanan får inte hinna packas av trafiken innan luten sprids ut. I annat fall rinner luten ner i diket
 • Komprimera gärna vägbanan med ett tungt fordon.

Spridning

 • Sulfitluten är flytande och lagras i stora cisterner vid sulfitfabrikerna. Den måste alltså fraktas och spridas med tankbil. Bilen måste vara utrustad med pumputrustning som ger konstant spridningsgiva.

Dosering

 • Dustex: Giva: Upp till 12 ton utspädd vätska per km väg. Rådgör med leverantör för rätt mängd och koncentration.

Saltspridning med sulfitlut. Illustration Ulla Carne.

Spridning av sulfitlut med tankbil. Illustration Ulla Carne.

Rapsolja

En studentrapport från SLU tar upp rapsolja som ett alternativ till dammbindning. Rapsolja direkt från pressen kan, om inte alternativa användningar finns, vara ett ekonomiskt försvarbart sätt att skapa en hård och dammfri yta.

Läs mer i rapporten Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja, Examensarbete inom lantmästarprogrammet 2004:35, SLU

Senast korrigerad: 2021-11-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (8 st)

Stefan · 2023-06-15

Bra information! Har ni någon uppfattning om hur det funkar att växla mellan olika dammbindningsmedel på samma väg?

Svar från Skogskunskap · 2023-06-27

Hej Stefan!
Dessvärre inte, men kanske finns det någon läsare som har erfarenhet av det?

Leif Lillgård · 2023-06-01

Våran brunn ligger 10 meter från en mycket dammig väg , vad är risken om vi saltar vägen en gång per år? / Leif Lillgård ordförande i Falun/Österbo vägförening.

Svar från Skogskunskap · 2023-06-07

Hej Leif,
Din fråga ligger lite utanför Skogskunskaps område. Vårt tips är att du tar kontakt med SGU (Sveriges geologiska undersökning) kring detta.

Lars Jansson · 2022-05-11
Hej! Jag undrar angående dammbindning på asfaltsvägar. Är det något som rekommenderas eller kan det t o m vara farligt , dvs att vägen kan bli hal? Mvh
Svar från Skogskunskap · 2022-05-11

Hej Lars, intressant fråga även om den ligger utanför skogsbrukets verksamhet. Det finns en rapport om dammbindning på belagda vägar från VTI som behandlar detta (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf). Dammbindning sänker friktionskoefficienten (dvs. gör det halare) och det är viss skillnad mellan olika dammbindningsmedel. Om jag tolkar figurerna rätt blir det oftast (initialt efter påläggning) ungefär lika halt som med en halv millimeter vatten på vägytan (men det är min tolkning utan att ha detaljgranskat rapporten).  / Hälsningar Skogskunskap 

Förskolan · 2022-04-27
Hej. Är det samma damm som kan bildas i sandlådor? Är det bäst att binda ihop med vatten/salt/rapsolja i sandlådan då också så inte barn andas in det?
Svar från Skogskunskap · 2022-04-27

Hej Förskolan, frågan ligger långt utanför Skogskunskaps kompetensområde, men jag har aldrig hört talas om att man använder dammbindning i barnens sandlådor. Det låter otänkbart och onödigt. Dammproblemen uppstår ju när vägtrafiken river upp finpartiklar från vägbanan, knappast av att barn leker i sandlådan. / Hälsningar Skogskunskap

Janne · 2021-11-23
Hur klarar sig Sulfitlut ifråga om kostnad per m2, jämfört med tex salt?
Svar från Skogskunskap · 2021-11-25
Hej Janne, Skogforsk har gjort lite aktuella efterforskningar och kommit fram till: Magnesiumklorid som är billigast kostar idag 2300 kr/ton, och det går åt cirka 1 ton per kilometer. Kalciumkloriden är något dyrare, men vi har ingen exakt siffra. Dustex (alltså en ligninprodukt) kostar 1100 kr/ton i utspädd brukslösning (22 %), men då går det åt 12 ton per kilometer enligt rekommendationen. Lignin är i detta fall betydligt dyrare. Det är också mer maskinintensivt att sprida lignin jämfört med vanligt vägsalt och det behöver planeras tillsammans med leverantören. / Hälsningar Skogskunskap
Dan Eriksson · 2021-07-23
Hejsan! Kanske värt att nämnas är att skogens egna bindemedel lignin används som dammbindning (kalcium-&natriumlignosulfat) som dessutom marknadsförs och anses miljövänligt. Mvh, Dan
Svar från Skogskunskap · 2021-07-23
Hej Dan, du tänker nog på sulfitlut, en blandning mellan lignin och vatten. Den beskrivs på sidan, så vi har inte missat det viktiga ligninet :-). / Skogskunskap
Mikael Nilsson · 2021-07-05
Jag undrar om det är tillåtet att dammbekämpa med tex rapsolja istället för salt? Mer miljövänligt eller hur och bättre för hunden.
Svar från Skogskunskap · 2021-07-05
Hej Mikael, Visst kan man dammbinda med rapsolja. Det finns några rapporter som tar upp det och som tyder på att det är både effektivt och inte dyrare än andra metoder. Genom att lägga på en rapsoljedimma blir ytan hård, den kan dock vara kladdig i början (med tanke på din hund:-). Jag lägger till lite om rapsolja och kompletterar med några rapporter på denna sidan. Tack för att du tog upp ämnet. / Skogskunskap
Gunilla · 2020-07-03
Hej jag undrar hur detta salt påverkar hundens tassar. Stort problem på vintern så därför väljer vi hundägare att gå på mindre vägar som inte saltas så ofta.
Svar från Skogskunskap · 2020-07-03
Hej Gunilla, Precis som på vintern är det nog bra att undvika nysaltade vägar på sommaren, eller åtminstone se till att hundens tassar spolas av efteråt. Jag har själv hund och skulle undvika att gå på vägen om det ligger ett vitt, nypålagt, lager av dammbindningsmedel. När saltet har lösts upp är det mindre fara. Saltet torkar ut tassarna så det kan bli sprickor i trampdynorna, har jag förstått. / Skogskunskap