Packning

Packning bör göras så fort som nytt grusmaterial har lagts på vägen. Det ökar materialets täthet och därmed bärigheten, förutom att det skapar en hårdare och mer motståndskraftig vägyta.
Packning med vält
Bild: Mikael Bergqvist

Packningen syftar till att öka materialets täthet (densitet) och därmed öka bärigheten, samt skapa en hård och motståndskraftig vägyta. Packning bör göras så fort större mängder nytt grusmaterial lagts på en väg, både i samband med underhålls- och upprustningsarbete.

Väg med olika densitet. Illustration Ulla Carne.

1 % ökning av densiteten ger 10–15 % ökning i hållfasthet och bärighet. Ett tätare material är också mer motståndskraftigt mot vatten. Vattnet tränger inte lika lätt ner i vägen utan rinner i stället av. Teckning Ulla Carne.

Det är viktigt att packningen görs vid rätt tidpunkt. Den bör göras på våren eller efter höstregnen då vägen är fuktig. Materialet är då lättare att packa och större stenar kan pressas ner.

Hela vägbredden måste vältas. Börja vid dikeskanterna och arbeta mot mitten. Kör inte fortare än 5 km i timmen. Det är bättre att köra långsammare och göra ett färre antal överfarter än många snabba vändor. Packningsgraden är nämligen direkt beroende av vältens vikt, amplitud, frekvens och framryckningshastighet.

Vibrationsvält. Illustration Ulla Carne.

I underhållsarbetet används normalt bogserade vibrationsvältar med 6-10 tons egenvikt. Teckning Ulla Carne.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)