Sommarunderhåll

Barmarksperioden ska utnyttjas till att underhålla och förbättra vägen. En del åtgärder utförs årligen, andra med några års mellanrum. Använd också sommaren till att inspektera vägen.
Bild: Mats Hannerz

Hyvling och dammbindning är exempel på årliga åtgärder. Grusning, dikning, kantskärning, röjning och slåtter utförs med något till några års mellanrum. Under sommaren finns också chans att inspektera vägen och se om trummor fungerar eller om partier av vägen skadats under vintern.

Här går vi igenom de olika delarna av sommarunderhållet:

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)