Kantskärning

Kantskärning görs för att återställa vägens form och underlätta avrinningen av vatten.
Kantskärning
Bild: Skogforsk

För att återställa vägens form och förbättra avrinningen av vatten behöver vägen kantskäras.

Kantskärning kan utföras som en enskild åtgärd eller i kombination med dikning och dikesrensning.

Vid kantskärningen ska dikets innerslänt putsas och vallarna vid vägkanten tas bort. Det kantskurna materialet, som till större del en består av slitlagergrus, ska återföras till vägbanan.

Profilbild kantskärning. Illustration Ulla Carne.

Material från kanterna lyfts in på vägen. Vägbanan jämnas ut och får ett fall så att vattnet kan rinna av. Illustration Ulla Carne.

Du bör förbereda för själva kantskärningen genom att:

  • Buskröja där det behövs
  • Markera vägtrummornas läge.

Du kan arbeta på två sätt beroende på trafiksituationen:

Avstängd väg

kantskärning om vägen är avstängd. Illustration Ulla Carne.

Om vägen kan stängas av under pågående arbete skärs båda kanterna och materialet läggs i vägens mitt. Illustration Ulla Carne.

Öppen väg

Kantskärning om vägen är öppen. Illustration Ulla Carne.

Om vägen måste hållas öppen skärs bara ena sidan och massorna läggs på samma väghalva. Illustration Ulla Carne.

Tung maskin

Kantskärning kräver att det finns kraft och tyngd i maskinen så att man kan skära tillräckligt djupt och flytta materialet. Det är också viktigt att hyvelbladet går att ställa i valfri vinkel. Kantskärning kan göras med tillsatsutrustning på en enklare basmaskin. Men oftast används en vanlig väghyvel.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)