Flickning - laga potthål

Med flickning menas att potthål på en grusväg lagas för hand. Det är i regel en tillfällig akutåtgärd.
Flickning, en tillfällig åtgärd.
Bild: Mats Hannerz

Potthålen fylls med hjälp av en skyffel med lämpligt material, gärna grusslitlager blandat med dammbindningsmedel och vatten. Flickning är normalt en tillfällig lösning med kort livslängd!

Flickning av potthål i väg. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

Flickning kan utföras när vägen har enstaka hål och det är långt till nästa hyvling. Flickning är också aktuellt när vägen är svårbearbetad. I innerkurvor och i anslutning till broar och beläggning kan det tex vara svårt att hyvla djupa potthål.

Vid flickning sommartid bör man blanda in dammbindningsmedel i grusmaterialet för att förhindra att de viktiga finpartiklarna inte dammar bort. Vintertid bör man blanda i kalciumkloridlösning för att gruset ska smälta fast i hålet.

Materialet packas av trafiken. Tänk därför på att lägga i övermån.

Senast korrigerad: 2023-03-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Ulf Lund · 2023-03-23
"Vid flickning sommartid bör man blanda in dammbindningsmedel i grusmaterialet för att detta inte ska damma bort." Gruset? Dammar bort?
Svar från Skogskunskap · 2023-03-29

Hej Ulf,
Tack för din feedback. Nu har vi justerat i texten. Hoppas att det blev tydligare nu att det handlar om de fina partiklarna i gruset.