Bok (Fagus sylvatica)

Boken är ett av Europas viktigaste skogsträd och det näst vanligaste ädla lövträdet i Sverige efter eken.
Bok (Fagus sylvatica)
Bild: Mats Hannerz

Utseende

Bok, teckning Bo Mossberg.

Bok - Fagus sylvatica. Blad, stam och vinterknoppar. Bild Bo Mossberg från Den nordiska floran.

Bokträden blir 30–35 meter höga, men de högsta kan nå upp till 45 meter. Träden blir normalt  runt 150 år gamla, men undantagsvis upp till 400 år. I skogsbruket skördas boken vid 100–120 års ålder. De ofta raka stammarnas gråa, släta bark skiljer sig från de andra svenska lövträden. De vågräta, skiktade grenarna är också utmärkande för arten.

Bokens blad är helbräddade och strödda på skotten. Bladskaften är silkeshåriga. Knopparna är långa och spetsiga.

Bokollon och bokblommor. Bild Bo Mossberg.

Bok - Fagus sylvatica. Bokollon och blommor. Bild Bo Mossberg från Den Nordiska Floran. 

Boken är sambyggare, med han- och honblommor på samma träd. Nära skottspetsen sitter honblommorna (översta bilderna) och längre ner hanblomställningar. Frukten innehåller två bokollon som faller till marken på hösten.

Utbredning


Boken växer naturligt upp till Västergötland och Småland, men är odlad längre upp i landet. Boken är det vanligste ädla lövträdet i Sverige efter eken. Det totala virkesförrådet av bok är ungefär 22 miljoner kubikmeter. Huvuddelen växer på skogsmark i Skåne, Blekinge och Halland.

Artfakta-bok_1200x675px.jpg

Observationer av bok från Artfakta, SLU Artdatabanken. Flera källor ligger bakom utbredningskartorna, men en viktig källa är Artportalen, där både allmänhet och experter rapporterar in observationer.

Ståndort

Boken är sluttningarnas träd. Den växer bäst på väldränerade, friska och näringsrika marker. Den trivs bäst i klimat med hög luftfuktighet och mycket nederbörd där vintrarna inte är för kalla. Till skillnad mot eken duger inte sura marken, utan den trivs bäst på kalkrik mark. Trädslaget bildar normalt ett ganska djupt rotsystem och är därför stormtåligt.

Virke

Bok, virkesbild. Foto Hans Fryk.

Bokens virke. Foto Hans Fryk.

Bokens virke är hårt och segt. Idag används det till möbler, ofta för offentlig miljö och golv. Även massaindustrin är en stor förbrukare av bokved.

Boken är ett ströporigt träslag, d.v.s. kärlen är jämnt fördelade över hela årsringen. Årsringarna är synliga och virket har en jämn struktur. Vedens färg går i en gul-, röd- eller brunvit färgton. I samband med torkning behandlas virket vanligtvis med vattenånga (basas) och får då en något rödare färg. Det är framförallt märgstrålarna som ger virket dess speciella karaktär. På möbler med ytskikt av svarvad bokfanér framträder de som 2-5 mm höga bruna streck.

Hos äldre, grova träd förekommer ofta en zon av mörkare färgad ved s.k. rödkärna. Rödkärnan anses ofta vara ett kvalitetsfel, men rätt nyttjad kan den ge virket ett dekorativt och livligt utseende. Vedens hållfasthetsegenskaper påverkas inte av rödkärnan

Skärbrädor av bok. Foto Hans Fryk, SLU.

Skärbrädor av bok. Foto Hans Fryk.

Känsligt för missfärgning

Virket är medeltungt och har mycket goda hållfasthetsegenskaper. Boken är ett av de träslag som är mest utsatt för lagringsskador. Stockarna bör därför sågas upp kort efter avverkning. Bokveden är inte beständig mot röta och insekter. Virke som ska användas utomhus bör därför vara impregnerat. Rödkärnans ved går dock inte att impregnera eftersom kärlen är tilltäppta.

Bok är det av våra inhemska träslag som näst efter avenbok krymper mest. Veden spricker och vrider sig om det inte belastas under torkning. Efter basning är virket lätt att böja. Denna egenskap har gjort boken till ett av de mest använda träslagen för böjda eller formpressade detaljer i t.ex. stolar.

Virket är lätt att klyva och bearbeta både för hand och maskinellt. Den jämna, täta strukturen gör också att virket är ett av de bästa träslagen för både svarvad och knivskuren fanér. För att undvika sprickor vid spikning och skruvning bör man förborra. Limning och ytbehandling, t.ex. betsning och polering, ger ett fint resultat.

Smaklöst

Bokvirkets goda hållfasthets- och bearbetningsegenskaper, avsaknad av färgämnen och det höga bränslevärdet har gjort att det används till en lång rad mycket olikartade produkter - allt från möbler, golv, fanér, spånplattor och pappersmassa till leksaker, glasspinnar och bränsle. Stora kvantiteter användes tidigare för framställning av träkol och destillerade produkter. Eftersom virket avger varken doft eller smak och inte heller suger upp fett kan det användas i kontakt med livsmedel. På den sydsvenska landsbygden har boken sedan gammalt också använts till redskap och vagnar.

Senast korrigerad: 2024-05-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (20 st)

Nabori gillar potatis · 2022-05-12
Vilken del av världen växer den?
Svar från Skogskunskap · 2022-05-12

Hej Nabori gillar potatis, Här är beskrivningen från Wikipedia: Vanlig bok finns i stort sett i hela Europa ner till nordvästra Turkiet. I Turkiet och österut genom Asien ersätts den av den orientaliska boken, Fagus orientalis. / hälsningar Skogskunskap

Maria · 2022-03-24
Vi har en lutande mark som är delvis blöt höst och vår. Fungerar det att plantera bok där?
Svar från Skogskunskap · 2022-03-24

Hej Maria, det beror ju på hur blöt marken är, boken trivs bäst om det är väldränerat. Däremot kan den passa bra i sluttningar, den brukar till och med kallas för "sluttningarnas träd". Jag citerar ur Skogsskötselserien, delen om Ädellövskog: 

Boken trivs på kalkhaltig och finjordsrik jord (dock ej styv lera) som har god vattenhushållning. Det får gärna vara sluttningar i kuperad terräng, därav smeknamnet ”sluttningarnas träd”. Boken kan även växa på sämre marker men då blir både tillväxt och virkeskvalitet låga. Boken bör växa på marker som inte är alltför sura eller torra. pH-värdet bör ligga på 5,5 eller däröver eftersom rotsystemet reagerar negativt på surare miljöer. Boken är ett trädslag som inte rotar sig speciellt djupt och kan därför vara torkkänslig.

I befintliga lite äldre bokbestånd brukar markfloran avslöja markens lämplighet. Följande enkla indelning med stigande bördighet kan göras:

Kruståteltyp (Deschampsia) med bland annat blåbär, skogsstjärna, ekbräken, pillerstarr och vårfryle.
Harsyretyp (Oxalis) med skogsviol, ekbräken, lundgröe, tandrot, med flera.
Gulplistertyp (Lamium) där lundarv, myskmadra och lundslok påträf- fas.
Skogsbingeltyp (Mercurialis) där ramslök är vanligt förekommande.

Det är de båda sistnämnda typerna som är lämpliga för bokskogsbruk och det kan vara klokt att följa rådet: Att etablera bokbestånd på goda marker, som inte för tillfället bär bok, kan synas dyrbart, men är på sikt ofta billigare än att envisas med bokskogsskötsel på svaga marker.

/ Hälsningar Skogskunskap

Cecilia · 2022-01-12

Hej, Om man vill plantera in ett nytt träd i ett bokskogsparti, hur ska man tänka då? Kan ett nyplanterat träd klara sig med den täckande skugga som bokskogens krontak bildar under sommaren? Kan det fungera med en bok av annan sort? Exempelvis blodbok eller hängbok?

Svar från Skogskunskap · 2022-01-12

Hej Cecilia,

Du bör fråga dig varför du skulle plantera ett träd inne i bokskogen. Boken är duktig på att föryngra sig själv om förutsättningarna är de rätta. Då får du plantor som redan från början är anpassade för bokskogens miljö. Är den uppvuxna bokskogen för tät har du problem med skugga men kanske framför allt med vatten om du skulle plantera. Vattenkonkurrensen är stor från de uppvuxna träden. Å andra sidan, om du verkligen vill ha in ett nytt bokträd så kan du ju alltid prova. Men vill du vara på säkra sidan ska du gräva av rötter från de stora träden runt planteringsgropen, se till att den alltid får vatten och ge gärna lite startgödsel (de stora träden konkurrerar om näringen också). Lycka till! / Skogskunskap

Johanna · 2021-09-29
Hej. Vilka abiotiska miljöfaktorer gör att det växer så lite andra växter på marken i skogar med detta träd? Mvh
Svar från Skogskunskap · 2021-09-29
Hej Johanna, Det du är ute efter är förmodligen att boken har en sur fallförna (löv) som bildar ett täcke i tät bokskog. Men det växer många arter även i en bokskog, men växterna utnyttjar vårens skira grönska när det kommer ner mycket solljus till marken. Sen är det också skillnad mellan en hedbokskog som är lite mer artfattig och en ängsbokskog på bördig mullrik mark, där finns väldigt mycket växter. / Hälsningar Skogskunskap
Susan · 2021-09-29
vilken PH värdet har bokskogen
Svar från Skogskunskap · 2021-09-29
Hej Susan, ett tråkigt svar - det beror på. Bokskog kan växa på sur jord (hedbokskog) eller på mulljord med högre pH (ängsbokskog). pH-värdet förändras också med djupet i jorden. På SLU finns tjänsten Markinfo där man kan titta på kartor över pH-värdet i olika svenska skogsjordar (dock inte specifikt för bokskog). Äldre bokskog har ofta högre pH än äldre granskog i samma område. Här är ett examensarbete om bok och gran som kan vara intressant för dig: https://stud.epsilon.slu.se/12970/1/hansson_k_171117.pdf. / Hälsningar Skogskunskap
Britt · 2021-04-05
Hej! Jag undrar hur boken förökar sig, genom sina bokollon eller genom rotskott, eller båda kanske? Boken är det vackraste trädet tycker jag, men jag såg ett område med stora bokträd och under var det massor av boksly, så jag är rädd att den sprider sig med ett stort rotsystem som aspen gör.
Svar från Skogskunskap · 2021-04-05
Hej Britt, du behöver inte vara orolig. Boken förökar sig med frö och inte med rotskott. Den täta föryngring du ser under din bok beror på att bokollonen fallit ner och grott under något bra ollonår (i kombination med gynnsam väderlek för groning och tillväxt). / Skogskunskap
Jenny · 2021-03-25
Hej! Jag undrar precis som Gunnel ovan om vita runda fläckar på barken. Länkar till en bild. Är dessa alltså skorplav? http://www.boonatur.se/bokstam.jpg
Svar från Skogskunskap · 2021-03-29
Hej Jenny, Tack för bilden, och visst är de runda fläckarna lavar. Det är epifytiska lavar som sitter på trädets bark som inte påverkar trädet på något sätt. Bilden är ju inte så tydlig och detaljerad, men så här svarar lavexperten Örjan Fritz på Naturcentrum: "Det ser ut som blemlav Phlyctis argena, en mycket allmän lav på slätbarkiga stammar, ofta av bok. Och som sagt, det är en epifyt, ej parasit." / hälsningar Skogskunskap
Anna · 2021-01-16
Hej jag undrar Vad för hårdhet är det på träslaget och vad mäts det i?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-18
Hej Anna, Boken räknas som ett hårt trädslag. På denna sidan kan du läsa mer om olika egenskaper som densitet och hårdhet hos virke: https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/slutavverka-och-salja-virket/virkesegenskaper/ Hårdheten mäts med ett Brinelltest enligt Janka-metoden, och enheten för hårdheten varierar lite för olika användningar (megapascal eller kilonewton). I testet mäts hur stor kraft som krävs för att pressa en stålkula av en definierad storlek och vikt ner i träet. / Skogskunskap
Britt Johansson · 2020-05-23
Hej! Just när boken slagit ut och vi bara njöt av det vackra, kom det några frostnätter och många träd blev höstbruna. Vad händer med dem nu? Med vänlig hälsning, Britt i Åkulla bokskogar.
Svar från Skogskunskap · 2020-05-23
Hej Britt, det är tråkigt när de nya löven slås ut helt av frost (eller en insektsskada) men många lövträd har förmågan att skjuta nya skott. En tysk rapport berättar om en kraftig frost 2011 som dödade alla utslagna boklöv, men 3-4 veckor efter frosten kom det nya löv och ytterligare några veckor senare var hela lövverket återställt. Så det finns hopp för dina fina bokar. / Skogskunskap
Michael Nathhorst · 2020-05-12
Hejsan, Michael Nathhorst heter jag och bor i Vintrie by utanför Malmö. Jag sökte nyss på hur gammal ett Bok träd kunde bli och hittade lite olika fakta! Här står om den äldsta boken på mätet som hade en omkrets på 232cm. Så jag tog ett måttband och gick ut med måttband och mätte boken i min trädgård som tillhör en gammal gård. Jag fick den till 470cm i omkrets i brösthöjd. Så nu är jag lite fundersam! Med vänlig hälsning, Michael
Svar från Skogskunskap · 2020-05-12
Hej Michael, Det är möjligt att 232-centimetersboken är den äldsta, jag vet inte var uppgiften kommer ifrån. Men det finns många betydligt grövre bokar i landet. Din är ju ett exempel. En entusiast som heter Mattias Gladh har sammanställt uppgifter om grova träd, och där har han med sex bokar som varierar mellan 6 och 8 meter i omkrets. Är du säker på att det var 232 cm i omkrets och inte diameter? Här är länken till Mattias Gladhs lista över bokar: http://tallar.se/#bok Hälsningar Skogskunskap
Gunnel L · 2020-04-04
Varför har så många bokar vita fläckar på barken
Svar från Skogskunskap · 2020-04-04
Hej Gunnel, svårt att svara på utan att ha sett bild. Men det finns många ljusa/vita skorplavar som lever på bokens bark. Helt naturligt alltså. / Skogskunskap
AIK · 2020-04-01
Världens bästa sida!
123 · 2020-03-18
Hur är det med rötegenskaper?
Svar från Skogskunskap · 2020-03-18
Hej 123, Om du tänker på rötbeständighet av virket så är den dålig, liksom för de flesta lövträd med undantag för ek och i viss mån alm. Trädslagen delas in i fem klasser beroende på hur bra kärnveden klarar sig utan angrepp vid kontakt med fuktig jord. Bok (och även ask, avenbok, lind, lönn och björk) hamnar i den "sämsta" klassen "icke beständig". Bokens splintved går dock att impregnera (liksom tallens, men inte granens). Virke som ska användas utomhus bör därför vara impregnerat. Uppgifterna är hämtade från boken Ädellöv - Virke och förädling av Mats Nylinder, Lotta Woxblom och Hans Fryk från 2006. / Hälsningar Skogskunskap
Ali · 2020-01-14
vad är det olämpligt att använda bok till? varför? och med det menar jag struktur, slitstyrka och miljöpåverkan. :)
Coolingcool.mr · 2019-12-02
Skulle det va möjlitg att tillverka leksaker i detta träslag? (stapel och dra)
Svar från Skogskunskap · 2019-12-03
Hej mr cooling, Boken används redan idag till leksaker, bland annat Brio har boken som sitt främsta träslag. Boken är hård och seg och svår att bryta sönder, så leksakerna tål tuffa tag. / Skogskunskap
Unknow · 2019-10-16
JAG KAN INTE LÄSA DET TOG MIG HELA LEKTIONEN ATT HITTA VAD MAN ANVÄNDER BOK TILL BARA FÖR ATT JAG HADE GLÖMT MINA GLASÖGON HEMMA NI BORDE GÖRA STÖRRE TEXT!
Svar från Skogskunskap · 2019-10-16
Hej, Det var tråkigt att höra (läsa). Ett tips: zooma in större text med Cmd+ eller Ctrl+ eller i menyn. Om du inte skulle hitta glasögonen... Men vad bra att du hittade det du sökte till slut. / Skogskunskap
2019-04-08
Bra texst
Skogskunskap · 2017-11-15
Hej Ludvig, Du ser beskrivningen av utbredningen på sidan om bok, tillsammans med en utbredningskarta. Boken växer naturligt till Småland och Västergötland, men den har börjat föryngra sig ännu längre norrut. Ända uppe i mellersta Uppland kan man hitta självföryngrad bok som har spridit sig från planterade träd. Den naturliga utbredningsgränsen verkar alltså flytta uppåt i landet.
Ludvig · 2017-11-15
Var växer den?
Werro05 · 2017-10-11
Bra text !!!:-) O:-) :-P