Vresalm (Ulmus laevis)

Vresalmen växer sällsynt på fuktig, näringsrik lerjord på mellersta Öland. Den är även odlad.

Vresalmen skiljs från de båda andra svenska almarna (almen och lundalmen) bland annat på att bladen är mjukhåriga och att sidonerverna inte är greniga. Frukten är cirka 1 cm bred (2-2.5 cm för de andra almarna).

Senast korrigerad: 2016-10-18
Löv

Kommentarer (0 st)