Vresalm (Ulmus laevis)

Vresalmen växer sällsynt på fuktig, näringsrik lerjord på mellersta Öland. Den är även odlad.

Vresalmen skiljs från de båda andra svenska almarna (almen och lundalmen) bland annat på att bladen är mjukhåriga och att sidonerverna inte är greniga. Frukten är cirka 1 cm bred (2-2.5 cm för de andra almarna).Mossberg_vresalm_1200x675px.jpg

Vresalm. Bild av Bo Mossberg från Den nordiska floran.

 

Utbredning

Vresalmen växer i centrala, östra och sydöstra delarna av Europa. Den enda naturliga förekomsten i Sverige är i Mittlandsskogen på Öland. Detta utgör en nordvästlig utpost i artens utbredning. Vresalmen finns odlad här och där i södra Sverige och har ibland förvildats.

Artfakta-vresalm_1200x675px.jpg

Observationer av vresalm från Artfakta, SLU Artdatabanken. Observera att arten bara förekommer naturligt på mellersta Öland, övriga observationer är planterade och i vissa fall förvildade individer. Flera källor ligger bakom utbredningskartorna, men en viktig källa är Artportalen, där både allmänhet och experter rapporterar in observationer.

Senast korrigerad: 2022-11-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Hej jag vill säga..... · 2020-08-28
Hej jag vill säga att jag gärna vill ha med kastanjeträd
Svar från Skogskunskap · 2020-08-28
Hej, Det finns förstås många trädslag som skulle kunna beskrivas här men vi har valt att fokusera på de viktigaste inhemska skogsträden. Om du går till Svenska träd på Skogssveriges hemsida kan du hitta info om bland annat hästkastanj, https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad. / Skogssverige