Vresalm (Ulmus laevis)

Vresalmen växer sällsynt på fuktig, näringsrik lerjord på mellersta Öland. Den är även odlad.

Vresalmen skiljs från de båda andra svenska almarna (almen och lundalmen) bland annat på att bladen är mjukhåriga och att sidonerverna inte är greniga. Frukten är cirka 1 cm bred (2-2.5 cm för de andra almarna).

Senast korrigerad: 2016-10-18
Löv

Kommentarer (1 st)

Hej jag vill säga..... · 2020-08-28
Hej jag vill säga att jag gärna vill ha med kastanjeträd
Svar från Skogskunskap · 2020-08-28
Hej, Det finns förstås många trädslag som skulle kunna beskrivas här men vi har valt att fokusera på de viktigaste inhemska skogsträden. Om du går till Svenska träd på Skogssveriges hemsida kan du hitta info om bland annat hästkastanj, https://www.skogssverige.se/skog/svenska-trad. / Skogssverige