Rödek (Quercus rubra)

Rödek (Quercus rubra L.) är ett introducerat trädslag som visat sig kunna växa väl i södra delarna av Sverige. Det finns dock begränsad kunskap om dess produktion och eventuella problem.
Ung rödek i Kalmar
Bild: Mats Hannerz

Rödeken (på engelska "northern red oak") tillhör gruppen rödekar (sektion Lobatae inom Quercus-släktet). Det naturliga utbredningsområdet omfattar östra och centrala USA samt sydöstra och sydligaste Canada.

Trädslaget har introducerats i Västeuropa i liten skala. Man träffar på den framför allt i trädgårdar och parker men den finns också planterad och spridd i skogsmark. Den är en måttlig pionjär som föredrar bördig men aningen sur mark. Den kan växa på många olika marker men presterar bäst på glaciala sediment och väldränerade kantzoner längs floder.

Kortare omloppstid än vår ek

Inom sitt utbredningsområde blir rödeken ett nära 30 meter högt träd med över 50 centimeter brösthöjdsdiameter. Konventionell skötsel av rödek innebär 80–100 års omloppstid och 100–125 stammar per hektar vid slutavverkning.

Bladen har liknande form som våra inhemska ekar men har spetsiga tänder. På hösten blir bladen starkt röda. Barken är inledningsvis brungrå för att bli mörkt brun på gamla träd. Veden är blekt rödbrun och hård. Den används bl.a. till möbler, konstruktion och interiör i hus.

Rödek, foto Lars Rytter.

Rödekens blad blir vackert röda på hösten. Här fotograferade i Skogforsks plantskola i Ekebo. Foto Lars Rytter.

Senast korrigerad: 2017-11-29

Kommentarer (7 st)

Tomas andersson · 2018-06-25
Var finns det närmaste stället att få tag på röd ek
Svar från Skogskunskap · 2018-06-26
Hej Tomas, Skogskunskap brukar undvika att lista enskilda försäljare, men det finns ju många leverantörer av skogsplantor i Sverige, och dessutom andra trädgårdsplantskolor som har de mer udda trädslagen. Rödek har inte blivit något större sortiment än, men kontakta någon lokal plantskola så kan de hänvisa vidare, och kanske odla upp trädslaget till nästa år. / Skogskunskap
Lolo · 2018-08-28
I Sthlm finns Bergianska trädgården där den växer i parken...
Bo Servenius · 2018-10-07
Vilket planteringsförband ska man räkna med för rödek?
Svar från Skogskunskap · 2018-10-08
Vi har för lite kunskap om rödekens skötsel och produktion i Sverige, men ny kunskap är på gång. Bland annat håller Skogforsk på att kartlägga våra erfarenheter av trädslaget. Men tills vidare kan vi nog räkna med att rödeken sköts som vår egen ek, med tätt förband i början och ett glest slutförband på 12-14 meter (även om rödeken växer snabbare så omloppstiden blir kortare). Våra ekar kan vi ju anlägga på många olika sätt, radplantering, plantering i grupp med mera, och inte minst genom att utnyttja naturligt föryngrade ekar i blandskog. Se https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/foryngra/planera-lovskogsbruket/skotselsystem-for-ekskog---oversikt/. / Mats Hannerz
Christer Kedström · 2018-10-25
Nära Kopparhatten på Söderåsen, i närheten av vandringsleden, finns ett begränsat område i skogen med en mängd rödekar. Där växer dessa närmast som hasselbuskar, dvs med många stammar som utgår från en begränsad yta. Om etta innebär att de har gemensamt rotsystem undersökte jag inte.
Svar från Skogskunskap · 2018-10-29
Hej Christer, Intressant, det kanske forskarna på Ekebo kan titta på, bland många andra rödeksbestånd. / Skogskunskap
Mikael Svantesson · 2019-05-22
Ville du köpa rödekplankor?
Svar från Skogskunskap · 2019-05-22
Hej Mikael, Skogskunskap är inte någon marknadsplats. Prova Blocket eller något liknande. / Skogskunskap
Helena · 2019-09-09
Tre stora vackra rödekar växer i Triangelparken i Gamla Enskede-
Nils-Erik Nilsson · 2019-10-09
När jag arbetade på Skogssällskapet på 1950-talet planterade vi en del rödek, en planta i var fjärde grop, tanken var att få in lite löv i granskogen. Hallandsås och i Skåne.
Svar från Skogskunskap · 2019-10-09
Hej Nils-Erik, Kul att höra. Rödekarna måste vara rejält stora nu, om de inte har slutat sina dagar till och med. Det kanske är "dina" ekar som nämns i en tidigare kommentar om Kopparhatten. / Skogskunskap