Rödek (Quercus rubra)

Rödek (Quercus rubra L.) är ett introducerat trädslag som visat sig kunna växa väl i södra delarna av Sverige. Det finns dock begränsad kunskap om dess produktion och eventuella problem.
Ung rödek i Kalmar
Bild: Mats Hannerz

Rödeken (på engelska "northern red oak") tillhör gruppen rödekar (sektion Lobatae inom Quercus-släktet). 

Utbredning

Det naturliga utbredningsområdet omfattar östra och centrala USA samt sydöstra och sydligaste Canada. Trädslaget har introducerats i Västeuropa i liten skala. Den är en måttlig pionjär som föredrar bördig men aningen sur mark. Den kan växa på många olika marker men presterar bäst på glaciala sediment och väldränerade kantzoner längs floder.

I Sverige förekommer arten planterad både i trädgårdar, parker och i mindre bestånd i södra Sverige. Eftersom arten har potential som virkesproducerande träd anläggs fortfarande en del planteringar med rödek.

Artfakta-rödek_1200x675px.jpg

Observationer av rödek från Artfakta, SLU Artdatabanken. Bland observationerna ingår även träd i trädgårdar och parker. Flera källor ligger bakom utbredningskartorna, men en viktig källa är Artportalen, där både allmänhet och experter rapporterar in observationer.

Kortare omloppstid än vår ek

Inom sitt utbredningsområde blir rödeken ett nära 30 meter högt träd med över 50 centimeter brösthöjdsdiameter. Konventionell skötsel av rödek innebär 80–100 års omloppstid och 100–125 stammar per hektar vid slutavverkning.

Studier av rödek i Sverige har visat på en tidigare kulmination (avtrappning) av tillväxten jämfört med ek. I södra Sverige kulminerade tillväxten vid 55-60 års ålder och medelproduktionen var då 6,5 kubikmeter per hektar och år. 

Bladen har liknande form som våra inhemska ekar men har spetsiga tänder. På hösten blir bladen starkt röda. Barken är inledningsvis brungrå för att bli mörkt brun på gamla träd. Veden är blekt rödbrun och hård. Den används bl.a. till möbler, konstruktion och interiör i hus.

Rödek, foto Lars Rytter.

Rödekens blad blir vackert röda på hösten. Här fotograferade i Skogforsks plantskola i Ekebo. Foto Lars Rytter.

Senast korrigerad: 2023-04-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (11 st)

Leif ÅE Andersson · 2024-03-19
Inhandlat en meterlång rödeks bräda på Slöjddetaljer. Ett vackert träslag, ska bli ett par klockor samt några ljusstakar.
Sverker Liden · 2021-10-28
Har just plockat 4-5 liter ollon av rödek. Hur skall de förvaras över vintern? Funderar på att ha dem i hinkar blandat med torr torv i växthuset. Ett alternativ är att så ut dem i stora krukor redan nu och låta dem stå i växthuset. Vilket är bäst?
Svar från Skogskunskap · 2021-10-28
Hej Sverker, så här skriver vi om ekollon "Om du lagrar ollonen själv ska du förvara dem så att grobarheten bibehålls. Vattenhalten får inte sjunka under 40-42 %, och lagringen kan ske i fuktig sand eller sågspån över en vinter." Det borde vara överförbart till rödek också. Ett annat uppsnappat tips (från Anders Ekstrand) är att förvara ollonen i en nätkasse som placeras i rinnande vatten - om du skulle ha någon bäck till hands som inte fryser under vintern... Lycka till / Skogskunskap
Marie Bagge · 2021-09-20
Hittade i sommar ett litet exemplar vid min sommarstuga på en ö i norra Vänern. Den sitter tyvärr lite inklämd bland annan växtlighet. Vill så gärna få den att trivas och växa vidare. Går den att flytta? Var trivs den bäst? Tacksam för svar.
Svar från Skogskunskap · 2021-09-21
Hej Marie, Det är väl bara att chansa, gräva upp och sedan se till att den får maximal kärlek med vatten och bra (djup) jord på sitt nya ställe. Utan att kunna rödek så är en killgissning att även rödeken får ett väldigt djupt rotsystem redan som ung (precis som eken). Det betyder att du måste gräva upp den försiktigt och djupt för att få med så mycket som möjligt av rötterna. Lycka till. / Skogskunskap
Stefan Arvidsson · 2021-07-19
Finns några planterade längs med en stengärdsgård bakom kvarnen i Skepparslöv, Skåne. De verkar trivas och även något som ser ut som frösådd har växt upp. Träden är väl en 7 meter höga ungefär.
Nils-Erik Nilsson · 2019-10-09
När jag arbetade på Skogssällskapet på 1950-talet planterade vi en del rödek, en planta i var fjärde grop, tanken var att få in lite löv i granskogen. Hallandsås och i Skåne.
Svar från Skogskunskap · 2019-10-09
Hej Nils-Erik, Kul att höra. Rödekarna måste vara rejält stora nu, om de inte har slutat sina dagar till och med. Det kanske är "dina" ekar som nämns i en tidigare kommentar om Kopparhatten. / Skogskunskap
Helena · 2019-09-09
Tre stora vackra rödekar växer i Triangelparken i Gamla Enskede-
Mikael Svantesson · 2019-05-22
Ville du köpa rödekplankor?
Svar från Skogskunskap · 2019-05-22
Hej Mikael, Skogskunskap är inte någon marknadsplats. Prova Blocket eller något liknande. / Skogskunskap
Christer Kedström · 2018-10-25
Nära Kopparhatten på Söderåsen, i närheten av vandringsleden, finns ett begränsat område i skogen med en mängd rödekar. Där växer dessa närmast som hasselbuskar, dvs med många stammar som utgår från en begränsad yta. Om etta innebär att de har gemensamt rotsystem undersökte jag inte.
Svar från Skogskunskap · 2018-10-29
Hej Christer, Intressant, det kanske forskarna på Ekebo kan titta på, bland många andra rödeksbestånd. / Skogskunskap
Bo Servenius · 2018-10-07
Vilket planteringsförband ska man räkna med för rödek?
Svar från Skogskunskap · 2018-10-08
Vi har för lite kunskap om rödekens skötsel och produktion i Sverige, men ny kunskap är på gång. Bland annat håller Skogforsk på att kartlägga våra erfarenheter av trädslaget. Men tills vidare kan vi nog räkna med att rödeken sköts som vår egen ek, med tätt förband i början och ett glest slutförband på 12-14 meter (även om rödeken växer snabbare så omloppstiden blir kortare). Våra ekar kan vi ju anlägga på många olika sätt, radplantering, plantering i grupp med mera, och inte minst genom att utnyttja naturligt föryngrade ekar i blandskog. Se https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/foryngra/planera-lovskogsbruket/skotselsystem-for-ekskog---oversikt/. / Mats Hannerz
Lolo · 2018-08-28
I Sthlm finns Bergianska trädgården där den växer i parken...
Tomas andersson · 2018-06-25
Var finns det närmaste stället att få tag på röd ek
Svar från Skogskunskap · 2018-06-26
Hej Tomas, Skogskunskap brukar undvika att lista enskilda försäljare, men det finns ju många leverantörer av skogsplantor i Sverige, och dessutom andra trädgårdsplantskolor som har de mer udda trädslagen. Rödek har inte blivit något större sortiment än, men kontakta någon lokal plantskola så kan de hänvisa vidare, och kanske odla upp trädslaget till nästa år. / Skogskunskap