Lövträdsplantor

Lövträdsplantor kan köpas som barrot- eller täckrotsplantor. Titta på ursprunget - välj helst förädlade plantor. Plantan ska vara frisk och ha bra balans mellan rot och skott.
Täckrotsplanta av lind
Bild: Magnus Löf

Köpa plantor

Lövträdsplantor är ett mycket litet sortiment jämfört med barrträdsplantor. Du kan därför inte förvänta dig att just den proveniens och planttyp som du helst vill ha, alltid finns att köpa. Beställ därför alltid plantor från din plantskola, helst minst två år innan du tänker plantera.

 • Försök i första han köpa plantor av förädlat material.
 • Var noga med att välja lämpligaste proveniensen.
 • Det finns tre planttyper på marknaden, täckrots-, barrots- och klimpplantor (vidhängade substrat vid rotsystemet).
 • Ingen planttyp är bättre än de andra, men täckrotsplantan är lättast att plantera.
 • Kontrollera rotsystemet så att det är levande och inte har rotsnurr.
 • Rötterna måste vara tillräckligt stora i förhållande till skottet. Skottet får allra högst vara 3 gånger så stort som rötterna.
 • En grov rothalsdiameter är alltid en fördel.
 • Titta inte för mycket på prislappen. Bra plantkvalitet är viktigast i längden.
 • Välj stora plantor till marker där det finns risk för ogräskonkurrens.
 • Var särskilt noga med transport och hantering av växande plantor vid sommarplantering.
 • Spara de stambrevsuppgifter som följer med plantpartiet. De kan vara av värde för framtiden.

Plantering av barrot löv. Foto Magnus Löf.

Plantering av barrotsplanta av löv. Se till att gropen är rejäl och att rotsystemet får en bra spridning i jorden. Foto Magnus Löf.

Lövträdsplantor

Nästan alla plantor av ädellövträd är barrotsplantor som har såtts och odlats på friland. De är oftast 1-2 år gamla. Benämningen 1/0 betyder att den har odlats i ett år utan omskolning, 2/0 är två år utan omskolning medan en 2/1-planta har odlats i två år på ett ställe, sedan omskolats och växt vidare en säsong.

Lövträdsplantorna ska vara i vila vid planteringen. De är mycket känsliga för uttorkning om löven har spruckit ut.

Här ser du ett kollage av olika barrotsplantor av löv.

Ask, bok, ek plantor. Foto Magnus Löf.

Fågelbär, lind, lönn plantor. Foto Magnus Löf.

Plantor av ask, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Beteckningen 2/0 etc. syftar på att plantan är tvåårig och att den inte är omskolad. En omskolad 2/1-planta har vuxit ett år efter sådd och sedan omskolats och vuxit ytterligare en säsong. Foton Magnus Löf.

Senast korrigerad: 2020-04-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Skogskunskap · 2017-11-13
Hej Gunnar, Vi undviker att lista enskilda plantskolor för att inte gynna någon aktör. Om du har andra skogliga kontakter och rådgivare (t.ex. en virkesköpare eller skogsägarförening) så kan de hjälpa dig med förmedling. Svenska Skogsplantor är annars den största plantproducenten i landet och de har många lövträdslag i sortimentet. Ramlösa plantskola i Skåne är en plantskola som är specialiserad på lövplantor. Men det finns flera andra aktörer också om du googlar.
Gunnar · 2017-11-13
Var köper jag lönnplantor i Stockholmsområdet?
Skogskunskap · 2017-03-06
Tack Mattias, nu är det fixat.
Mattias · 2017-03-06
Bok- och ekplantan är exakta samma planta på bilderna... =)