Plantering - teknik och utförande

Plantera helst på våren och se till att ha rätt utrustning. Täckrotsplantor planteras oftast med rör, barrotsplantor med hacka eller borr. Här visar vi tekniken steg för steg.
Hacka och borr är vanligaste redskapen vid lövplantering
Bild: Erik Viklund

Våren är bästa tid för plantering

Den säkraste perioden för plantering är på våren så fort som tjälen släppt och marken fortfarande är fuktig. Undvik normalt att plantera under högsommaren då plantorna kan torka.

Sommarplantering av växande plantor kan ibland gå bra men det kräver en omsorgsfull plantvård och bra markberedning. Marken är som varmast under sommaren vilket gynnar rottillväxten.

Höstplantering från augusti tills det tjälar går bra förutsatt att plantorna är väl invintrade.

Se till att ha rätt utrustning

Här ser du exempel på utrustning du bör ha tillgång till.

Planteringsutrustning. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

 1. Planteringsrör för täckrotsplantor. Se till att spetsen är vass och sluter tätt. Det går också att justera hur djupt röret når genom att flytta på klacken. Röret bör normalt vara inställt för djupplantering.
 2. Planteringsborr för barrotsplantor och omskolade pluggplantor.
 3. Bärsele, som finns i många olika utformningar. Det blir tungt att bära plantor en hel dag, se till att selen är rätt inställd.
 4. Snitsel är bra för att markera var du har planterat.
 5. Viktigast av allt - plantorna.
 6. Planteringshacka, flåhacka, för barrotsplantor.
 7. Vattenkanna eller annan utrustning så att plantorna kan vattnas vid behov.

Plantering med rör steg för steg

Planteringsrör används för att plantera täckrotsplantor.

Plantering av täckrotsplantor med rör, teknik. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

 1. Ta fram plantan under gång och kontrollera plantans kvalitet, kasta om den är dålig.
 2. Välj en bra planteringspunkt och stöt ned redskapet. Om det är mycket sten i marken bör du trampa ned röret för att inte skada röret eller dina händer och axlar.
 3. Trampa ned foten på pedalen och spänn isär spetsarna. 
 4. Samtidigt släpper du ned plantan i röret.
 5. Drag upp röret och vrid så lossnar jorden enklare från spetsen.
 6. Tryck till jorden kring plantan med foten.

Plantering med hacka steg för steg

Plantering med hacka steg för steg. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

Om det inte är markberett tar du upp en fläck i humusen på 4x4 dm.

 1. Slå hackbladet rakt ned.
 2. bryt upp skaftet och drag bakåt några centimeter.
 3. Tag fram plantan och sätt den i hålet. Lyft plantan något så att rötterna kommer nedåt.
 4. Drag bort hackan och tryck ned jorden kring plantan med foten.

Plantering med borr steg för steg

Plantering med borr används för plantering av barrotsplantor, Teplus- eller Pluggplusplantor eller stora täckrotsplantor. Om man måste utföra manuell markberedning vid planteringen är en hacka bättre än borr.

Borr kan vara ett alternativ vid grönrisplantering (plantering direkt efter avverkningen utan markberedning), då den borrar ett hål rakt igenom avverkningsrester och fältvegetation.

 

Plantering med borr steg för steg. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

 1. Borra till lagom djup.
 2. Fatta tag i nedre delen av borrens skaft och lyft borren med jord mot kroppen. För ner plantan bakom borren.
 3. Dra upp borren. Skrapa av jorden från borren med foten. Tryck till jorden runt plantan.
Senast korrigerad: 2020-04-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)