Plantvård

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt för att behålla sin livskraft. Felaktig planthantering under transport, mellanlager eller på hygget har spolierat många föryngringar.

Försök plantera plantorna så snart som möjligt efter leverans. Plantorna är känsliga för uttorkning och värmechocker. I väntan på plantering bör plantorna därför lagras svalt (i kylrum eller i skugga) och hållas fuktiga.

Plantor som har börjat växa är särskilt känsliga för uttorkning och måste planteras omedelbart.

Nästan alla lövplantor är barrotsplantor som levereras i säckar. När säckarna kommer till hygget öppnas de omedelbart. Vattna om plantorna verkar torra.

Förvara plantorna i säck högst en halv vecka. Jordslå plantorna på en skuggig plats vid längre förvaringstid. Gräv en fåra i marken, sätt ner plantorna och täck över rötterna med jord.

Plantvård, barrotsplantor av löv. Illustration Anna Marconi.

Se till att plantorna står skuggigt och har tillräckligt med vatten. Men viktigaste rådet är att plantera snabbt! Illustration Anna Marconi.

Senast korrigerad: 2016-11-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)