Plantering av löv

Plantering är den vanligaste och oftast säkraste metoden för föryngring. Plantorna får ofta ett försprång så att de växer ifrån konkurrerande vegetation.
Här blir det poppelskog på åkern
Bild: Lars Rytter

Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering:

  • mindre känslig för klimatläge och väderlek
  • men samtidigt en dyrare metod. Vid plantering med löv krävs ofta viltstängsel.

Man kan välja på att sätta barrots- eller täckrotsplantor. Täckrotsplantor, där jord/torvklumpen finns med, är de vanligaste. De är också billigast men känsliga för konkurrerande vegetation eftersom de oftast är mindre än barrotsplantor.

Du kan kombinera planteringen med skärm eller fröträd. du kan också komplettera sådd och självföryngring med plantering.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxt- och kvalitetssynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)