Val av trädslag och föryngringsmetod

Det här är ett förenklat beslutsschema för val av trädslag (gran eller tall) och föryngringsmetod

Kommentarer (0 st)