Var passar trädet

Ljusälskande eller skuggtolerant? Mycket eller lite näring? Fuktigt eller torrt? Trädslagen har olika önskemål. Här kan du testa art för art.

Kommentarer (6 st)

Benjamin Johansson · 2022-08-04
Jag skulle vilja se en och idegran också. Annars väldigt intressant
Lisa K · 2019-04-26
Finns någon sammanfattning så jag slipper gå in på varje trädslag? Vill veta vilka trädslag som passar på marker som jag tror blir torrare i och med förändrat klimat. Då vill jag helst inte plantera arter som kräver god och jämn vattentillgång. I övrigt bra verktyg!
Svar från Skogskunskap · 2019-04-26
Hej Lisa, det finns ett mer sammanfattande verktyg för gran och tall, /Räkna med verktyg/Föryngring/Val av trädslag och föryngringsmetod/. Dessutom beskrivs förutsättningarna för varje trädslag under /Sköta lövskog/Om löv/Våra lövträdsarter/ samt under /Sköta barrskog/Föryngring/Välja trädslag i barrskogen/. Hälsningar från redaktören Mats.
Karl-Erik · 2018-03-20
Mycket bra funktion, tips är att det kunde läggas till andra arter såsom Contorta och Lärk för att nämna några.
Svar från Skogskunskap · 2018-03-21
Hej Karl-Erik, Kul att du uppskattar verktyget. Lärk finns med sedan tidigare. Contortan kunde vi förstås också lägga till.
Skoog · 2018-01-12
Fantastisk funktion, guld värt för nybörjare!
Svar från Skogskunskap · 2018-01-15
Tack för komplimangen!
Skogskunskap · 2017-04-24
Tackar för kommentaren Nils, men jag kan avslöja att vi ska utveckla den med mera information och göra den (förhoppningsvis) ännu bättre.
Nils · 2017-04-24
Jättepedagogisk funktion, skitbra!