Var passar trädet

Ljusälskande eller skuggtolerant? Mycket eller lite näring? Fuktigt eller torrt? Trädslagen har olika önskemål. Här kan du testa art för art.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (6 st)

Benjamin Johansson · 2022-08-04
Jag skulle vilja se en och idegran också. Annars väldigt intressant
Lisa K · 2019-04-26
Finns någon sammanfattning så jag slipper gå in på varje trädslag? Vill veta vilka trädslag som passar på marker som jag tror blir torrare i och med förändrat klimat. Då vill jag helst inte plantera arter som kräver god och jämn vattentillgång. I övrigt bra verktyg!
Svar från Skogskunskap · 2019-04-26
Hej Lisa, det finns ett mer sammanfattande verktyg för gran och tall, /Räkna med verktyg/Föryngring/Val av trädslag och föryngringsmetod/. Dessutom beskrivs förutsättningarna för varje trädslag under /Sköta lövskog/Om löv/Våra lövträdsarter/ samt under /Sköta barrskog/Föryngring/Välja trädslag i barrskogen/. Hälsningar från redaktören Mats.
Karl-Erik · 2018-03-20
Mycket bra funktion, tips är att det kunde läggas till andra arter såsom Contorta och Lärk för att nämna några.
Svar från Skogskunskap · 2018-03-21
Hej Karl-Erik, Kul att du uppskattar verktyget. Lärk finns med sedan tidigare. Contortan kunde vi förstås också lägga till.
Skoog · 2018-01-12
Fantastisk funktion, guld värt för nybörjare!
Svar från Skogskunskap · 2018-01-15
Tack för komplimangen!
Skogskunskap · 2017-04-24
Tackar för kommentaren Nils, men jag kan avslöja att vi ska utveckla den med mera information och göra den (förhoppningsvis) ännu bättre.
Nils · 2017-04-24
Jättepedagogisk funktion, skitbra!