Hjälpplantering

Om föryngringen har luckor kan du behöva hjälpplantera. Hjälpplantera så tidigt som möjligt med stora plantor. Satsa på de största luckorna.
Använd friska och stora plantor vid hjälpplanteringen. Här en poppelplanta.
Bild: Mats Hannerz

Om dina kulturåtgärder inte lyckas fullt ut eller den naturliga föryngringen har luckor, kan du behöva hjälpplantera för att få ett tillräckligt antal huvudplantor, som kan bilda det framtida beståndet. Det finns dessutom bestämmelser i skogsvårdslagen som du måste följa.

Lagen kräver minst 2000 huvudplantor per hektar av björk. Längsta tid för godkänd föryngring är fem år i södra och tio år i norra Sverige. Det finns dock flera undantag. För asp och al finns inga fastställda minimikrav.

Så här hjälpplanterar du

  • Hjälpplantera så tidigt som möjligt. Det ger plantorna större möjlighet att hänga med övriga plantor.
  • Använd stora plantor med rejäla rotsystem, täckrots- eller barrotsplantor.
  • Gör en omsorgsfull markberedning och avlägsna konkurrerande vegetation i närheten. Rotkonkurrens är nämligen ett stort problem.
  • Hjälpplantera i de större luckorna så att plantorna blir jämnt fördelade.
  • Plantera om möjligt endast med förädlade plantor. Det lönar sig både på korta och lång sikt.
  • Använd helst individuella trädskydd (plantrör). De skyddar plantorna mot vilt och ger en bra tillväxtmiljö som sätter extra fart på plantorna.
  • Den bästa strategin är dock att göra så noggranna kulturåtgärder från början att du slipper hjälpplantera.
Senast korrigerad: 2016-11-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)