Frostrisk

Kalkylverktyget beräknar frostrisken vid plantering med gran, idag och i framtiden. Verktyget räknar ut risken för försommar- och höstfrostskador idag. Du kan även beräkna den framtida frostrisken.

Kommentarer (2 st)

2021-10-04
Närhet till sjö, vad innebär det? Gränsa till sjö? inom 1000 meter till sjö?
Svar från Skogskunskap · 2021-10-04
Hej anonym, Du hade frågor kring både längd på omgivande skogskant och närhet till sjö. När det gäller omgivande skog påverkar det risken för utstrålningsfrost. Ju högre skogen är, desto längre in i plant/ungskogen påverkas frostrisken positivt. Det bör gå att göra ett överslag från en skogskarta. Omgivande skog får särskilt stor betydelse om hygget/ungskogen är litet/liten. En sjö kan också påverka frostrisken genom att vattnet har en utjämnande effekt på temperaturklimatet. Här är förstås en liten skogstjärn av mindre betydelse än en större sjö. Det går inte att säga någon exakt gräns, och naturen är ju heller aldrig så exakt eller svart och vit. Om du använder verktyget så kommer du att se att det ofta är andra faktorer som har större betydelse för frostrisken. / Hälsningar Skogskunskap
2021-10-04
Längd på omgivande skogskant... ska man räkna ut det själv?