Siffror om vägar

Kostnaden för att bygga skogsbilväg fortsätter att öka. Särskilt kostnaden för underhåll har ökat kraftigt de senaste åren. Ökningen ligger på närmare 60 procent sedan 2017.
Skogsbilväg klass 4
Bild: Mats Hannerz

På sidan Skogsbilvägar och andra enskilda vägar finns uppgifter om hur många mil väg vi har av enskilda vägar, skogsbilvägar och allmänna vägar. Här kommer lite andra siffror.

 

Enligt Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät "Kostnader i det storskaliga skogsbruket" fortsatte vägkostnaderna att öka under 2021. Underhållskostnaden för det befintliga skogsbilvägnätet är fortsatt högre än kostnaden för nybyggnation och upprustning till en högre vägstandard.

figur-8-2.png

Figuren ovan visar investeringar i nybyggnad och standardhöjning av skogsbilvägar samt kostnaden för vägunderhåll per avverkad kubikmeter under perioden 1996 till 2021. Källa: Skogforsk

 

 

 

 

 


I förhållande till HPMI (hemmamarknadsindex) har vägkostnaderna ökat mer från millennieskiftet till 2021.

figur-9.png

Figuren visar ett 95-procentigt konfidensintervall för den totala vägkostnaden per avverkad kubikmeter (kr per m3fub), det vill säga medelkostnaden finns med 95 procents säkerhet i det tegelröda bandet, i jämförelse med om vägkostnaderna ökat enligt PPI sedan år 2000.

 

Under den senaste tioårsperioden har vägkostnaden per transporterad volym virke varit högre i norra jämfört med i södra Sverige.

Senast korrigerad: 2023-03-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)