Skogliga vägklasser, ett exempel

Hur ser vägarnas fördelning på olika tillgänglighetsklasser ut i ett skogsområde?
Bild: Lena Gustafsson

Kartan visar ett exempel på olika tillgänglighetsstandard i skogsbruket (från Sveaskog, Västerbotten). I kartorna längre ner är de olika klasserna på vägar markerade. Här framgår tydligt att vägar i tillgänglighetsklass C är vanliga, det vill säga vägar som har problem under tjällossningsperioden.

Sveaskog, Västerbotten, vägnät.

Ett utsnitt ur vägkartan för ett område i inre Västerbotten.

Allmän väg

De allmänna vägarna byggs normalt för BK1 (bärighetsklass 1), som tillåter 64 tons bruttovikt. Stat eller kommun är väghållare.

Sveaskog, allmänna vägar. Foto Mats Hannerz.

Allmänna vägar. Foto Mats Hannerz.

Klass A

Tillgänglig för last- och personbilstrafik året runt.

 

Sveaskog, vägar klass A. Foto Mats Hannerz.

Tillgänglighetsklass A. Foto Mats Hannerz.

Klass B

Lastbilstrafik hela året utom vid svår tjällossning. Personbilstrafik hela året.

Sveaskog, vägklass B. Foto Mats Hannerz.

Tillgänglighetsklass B. Foto Mats Hannerz.

Klass C

Lastbilstrafik hela året utom under tjällossnings- och ihållande regnperioder. Personbilstrafik hela året utom under tjällossningen.

Sveaskog, vägklass C. Foto Mats Hannerz.

Tillgänglighetsklass C. Foto Mats Hannerz.

Klass D

Lastbilstrafik i huvudsak vintertid. Personbilstrafik även sommartid.

Sveaskog, vägklass D. Foto Mats Hannerz.

Tillgänglighetsklass D. Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2016-11-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)