Mer om skogsbilvägar

Vill du ha mer information om grusvägar och andra enskilda vägar? Här hittar du tips om handböcker, instruktioner och tjänster för nedladdning eller beställning.
Enskilda väghållare behöver mycket kunskap
Bild: Mats Hannerz

Skogforsk

  • Handledningen "Skogsbilvägar - service, underhåll och upprustning" innehåller mycket av det som finns i Skogskunskap men i ett format som passar benfickan (beställningsvara).
  • I Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter för "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "väg" eller "avlägg" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.
  • Skogforsk har tagit fram en serie med tre handledningar i broförvaltning som laddas ned som pdf-filer: Inspektion; Förvaltning; Upphandling.

Trafikverket

Trafikverket (där f.d. Vägverket ingår) har en portal för enskilda vägar med tips, blanketter och rapporter att ladda ned och beställa.

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en organisation för enskilda väghållare i Sverige. Förbundet driver opinionsbildande verksamhet och ger råd och stöd till medlemmar. På hemsidan kan flera olika publikationer beställas.

  • REVs hemsida
  • EVA-REV handboken (beskriver lagar och bestämmelser, förvaltning, ekonomi, teknisk väghållning, trafikfrågor, mijö m.m. - beställningsvara)

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ger råd och bistår vid projektering av vägbyggnad och underhåll på uppdragsbasis. De bedriver också en omfattande kursverksamhet.

Biometria

  • "Handledning för virkestransport" ger information om bland annat byggande och underhåll av skogsbilvägar samt planering av virkesavlägg.
  • "Klassning av skogsbilvägar" är en handledning för klassning av vägarnas standard med avseende på funktionell vägklass, tillgänglighet, framkomlighet, vänd- och svängmöjlighet och vägbredd.

Andra bra länkar och tips

Diskutera vägar med kollegor

På Skogsforum finns flera diskussionstrådar om vägar och transporter.

 

Senast korrigerad: 2021-09-10

Kommentarer (0 st)