Utmärkning av vägen - snökäppar

Så gott som allt vägarbete under den mörka vinterperioden är betjänt av en noggrann markering av vägsträckningen, trummor, väg- och broräcken.
Bild: Mats Hannerz

I mörker och under eller efter ett snöfall kan det vara nästan omöjligt att se var vägen går fram om den inte är ordentligt utmärkt.

Vinterväg. Foto Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi. 

  • Markeringen görs med käppar, som bör vara ca 2 m långa och helst försedda med reflexer.
  • Käpparna sätts ned något utåtlutande, högst 3 dm från vägkanten.
  • Det är lättast att följa vägsträckningen om käpparna sätts upp parvis, en på vardera sidan om vägen och med högst 50 m avstånd – i kurvorna tätare.
  • Broräcken och trummor måste märkas ut extra tydligt, exempelvis med dubbla käppar. (Käpparna vid trummor bör vara av mer permanent typ och stå kvar året runt.)
  • Under vintern körs många käppar av. Kontrollera därför markeringarna då och då och komplettera vid behov.

Utsättning av snökäppar. Illustration Ulla Carne.

Snökäpparna kan sättas ut för hand eller med maskin, högst 50 meter från varandra. Illustration Ulla Carne.

Snökäppar och bredd. Illustration Ulla Carne.

Det är viktigt att käpparna markerar var vägen slutar så att inte plogningen görs över ett dike. Illustration Ulla Carne.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)