Sandning

Det bästa halkskyddet på skogsbilvägar är krossat slitlagergrus 0-18 mm eller sand.
Bild: Ulla Carne

Sandning behövs vid nollgradigt väder och då speciellt i branta backar och tvära kurvor. En saltinblandning används ofta för att göra sanden mer hanterbar i kallt väder samtidigt som den fäster bättre på isiga vägbanor. Lämplig saltinblandning är 30 kg per m³ material.

Snöröj först

Om det ligger nysnö eller modd på vägbanan bör den röjas bort före sandningen, annars ger inte sandningen önskad effekt.

Sanda "när det behövs"

Sandningstillfället bör givetvis väljas med hänsyn till den förväntade trafiken på vägen.

Sanden ska fördelas jämnt

Det bästa resultatet får man med en synkroniserad spridare som automatiskt anpassar sandflödet till lastbilens körhastighet.

Inte för mycket sand

0,5 m³ sand per kilometer är en lämplig giva. Mer sand förbättrar inte halkskyddet utan ökar bara kostnaden.

Senast korrigerad: 2023-02-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)