Trumtining

En frusen vägtrumma gör ingen nytta. Bästa sättet att slippa frysning är att lägga trummorna djupt. Om den frusit kan den tinas med olika metoder.
Vägtrumma med bräddavlopp
Bild: Skogforsk

Är en vägtrumma igenfrusen måste den tinas så att vattnet kan komma igenom, annars kan både trafikanter och väg komma till skada. Tidiga tecken på att en trumma frusit är uppdämning i diket och is på vägen. En igenfrusen trumma tinas med hjälp av motordriven eller gasoleldad ångpanna.

En enklare åtgärd är att lägga in en plastslang i trumman. Denna kan tinas med hetvatten, och är den väl är tinad gör vattenflödet att resten av trumman tinar snabbare.

För att underlätta tiningen är det viktigt att trummorna ses över redan på hösten. Såväl inloppet till trummorna som utloppet och de närmaste dikesavsnitten ska rensas från bråte och slam.

Trumtining. Illustration Ulla Carne.

Trumtining med mobil ångpanna. Illustration Ulla Carne.

Komplettera med extratrumma som bräddavlopp

Återkommande allvarliga problem till följd av igenisning kan ibland lösas genom att lägga ytterligare en trumma bredvid och på en något högre nivå än den första. Avsikten är att den högre liggande trumman ska förbli öppen och klara flödet när snösmältningen börjar även när den undre trumman är igenisad.

Det bästa sättet att minska risken för igenfrysning är att gräva ner trummorna djupt!

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)