Vinterunderhåll

Under vintern krävs ett effektivt underhåll för att vägen ska kunna utnyttjas. Människor ska kunna ta sig till arbete och skola, och dessutom pågår många drivningsarbeten som intensivast på vintern.
Bild: Kenneth Fransson/Traktor Power

Maskiner, personal och virkesbilar ska fram till avverkningstrakter och avläggsplatser. Vinterns snö, tjäle, tjällossning och så småningom vårfloder frestar ordentligt på vägen. Underhållet är därför viktigt. Men ploga inte i onödan, om vägen inte används. Snön isolerar vägen och minskar risken för tjällyftning.

I det här kapitlet går vi igenom de vanligaste underhållsåtgärderna inför och under vintern.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)