Snöröjning

Plogning bör ske efter varje kraftigt snöfall på de vägar som ska hållas öppna.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Det kan vara svårt att ploga den första gången för säsongen på grund av att vägbanan inte hunnit frysa eller därför att det inte finns någon tillpackad vintervägbana. Mindre snömängder (<10 cm) i början av säsongen kan därför med fördel packas av trafiken.

Snökäppar och bredd. Illustration Ulla Carne.

Det är viktigt att hålla ut vägbredden men samtidigt undvika överplogning, d.v.s. att ploga utanför vägkanten. Här är markeringskäpparna oumbärliga för snöröjaren. Illustration Ulla Carne.

  • Broar ska hållas helt fria från snö, annars blir vägbanan för smal.
  • Vid väganslutningar får snömassor från mindre vägar inte vräkas ut på större vägar.
  • Vid järnvägskorsningar ska snön alltid skottas bort från spåren.
  • Mötesplatser och avlägg får inte försummas.
  • Var försiktig vid plogning utmed virkestravar, så att inte grus från vägen eller sten och jord från dikeskanten plogas in i virket.

Olika typer av plogar

Snöröjningen utförs vanligen med lastbil försedd med spets- eller diagonalplog.

Spetsplog, sidoplog och spetsplog med sidovinge. Illustration Ulla Carne.

Lastbil med spetsplog (vänster), diagonalplog (höger) och spetsplog med sidoplog.
Sidoplogen används för att öka plogningsbredden eller kapa topparna på snövallarna. Illustration Ulla Carne.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Vägar

Kommentarer (0 st)