Snöröjning

Plogning bör ske efter varje kraftigt snöfall på de vägar som ska hållas öppna.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Det kan vara svårt att ploga den första gången för säsongen på grund av att vägbanan inte hunnit frysa eller därför att det inte finns någon tillpackad vintervägbana. Mindre snömängder (<10 cm) i början av säsongen kan därför med fördel packas av trafiken.

Snökäppar och bredd. Illustration Ulla Carne.

Det är viktigt att hålla ut vägbredden men samtidigt undvika överplogning, d.v.s. att ploga utanför vägkanten. Här är markeringskäpparna oumbärliga för snöröjaren. Illustration Ulla Carne.

  • Broar ska hållas helt fria från snö, annars blir vägbanan för smal.
  • Vid väganslutningar får snömassor från mindre vägar inte vräkas ut på större vägar.
  • Vid järnvägskorsningar ska snön alltid skottas bort från spåren.
  • Mötesplatser och avlägg får inte försummas.
  • Var försiktig vid plogning utmed virkestravar, så att inte grus från vägen eller sten och jord från dikeskanten plogas in i virket.

Olika typer av plogar

Snöröjningen utförs vanligen med lastbil försedd med spets- eller diagonalplog.

Spetsplog, sidoplog och spetsplog med sidovinge. Illustration Ulla Carne.

Lastbil med spetsplog (vänster), diagonalplog (höger) och spetsplog med sidoplog.
Sidoplogen används för att öka plogningsbredden eller kapa topparna på snövallarna. Illustration Ulla Carne.

Vägupptagning och snödikning. En film i serien Din Väg. 20 min.

Vintervägunderhåll, en film i serien Din Väg. 32 min.

Senast korrigerad: 2021-11-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Karin · 2021-11-06
Stort tack för svar och lärorika filmer!
Karin · 2021-11-05
Hur ser ni på snöröjning med snöslunga? Som jag ser det slipper man snöplogvallar som "blöder "vatten under vårsmältningen och orsakar stora "pott hål" Vägen torkar snabbt och man slipper dessutom stora snöhögar på platser som ska helst torka upp snabbt såsom betesängar mm.
Svar från Skogskunskap · 2021-11-06
Hej Karin, Är det riktigt mycket snö så är ju snöslunga ett nödvändigt alternativ, se till exempel bilder från Stekenjokkvägen. Att snön ska bort från den närmaste vägsidan är ju något som plogbilarna strävar efter och med rätt plogblad, vinge och hastighet går det att få bort mycket snö så man slipper de problem du nämner. Din fråga gjorde att jag lade upp våra filmer om vinterväghållning även på denna sida (de finns samlade på sidan om filmer om vägbyggnad och underhåll). Där finns mycket kunskap. / Hälsningar Skogskunskap.