Skydd mot snödrev

Där vägen passerar över öppna områden kan framkomligheten försvåras av snödrev. Drivorna bildas på läsidan av höga skärningsslänter, plogvallar eller andra hinder.
Bild: PublicDomainPictures.net

Snödrev förebygger man genom att sätta upp konstgjorda hinder, 1,5 – 3 m höga "snöstaket" eller skärmar, en bit från vägen på den sidan vinden i allmänhet kommer ifrån. Förr byggdes staketen av trä. Numera är polyesternät vanligast.

Glöm inte att samråda med markägarna.

  • Skärmarna ska placeras tvärs den förhärskande vindriktningen.
  • Avståndet till vägen ska vara 15–20 gånger skärmens höjd.

Skydd mot snödrev. Illustration Ulla Carne.

Illustration Ulla Carne.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)