Snödikning

Snödikning utförs för att förbättra avrinningen från vägområdet och för att frilägga trummorna.
Snödikning
Bild: Skogforsk

Snödikning görs på vårvintern och innebär att ett dike plogas i den snö som ligger utanför vägkanten. Smältvattnet från vallarna rinner då inte ut på vägen, vilket gör att vägen torkar snabbare.

Efter snörika vintrar kan man tvingas kapa snövallarna i ett separat moment före själva snödikningen.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)