Isrivning

En ojämn, spårig och isig vägbana är en allvarlig trafikfara. Vägbanan måste därför jämnas till med ett hyvelblad försett med speciellt tandat rivstål.
Rivstål för is
Bild: Skogforsk

Ett tandat vägstål kan fästas på hyvelbladet eller underbettet på en lastbil.

Svallis

Svallis. Illustration Ulla Carne.

Illustration Ulla Carne.

I vägskärningar förekommer det att grundvatten sipprar fram ur marken. Detta kan ställa till problem på vintern då vattnet fryser till allteftersom det rinner ut i det fria. Isen kan växa till sig kraftigt och i ogynnsamma lägen "vandra" in på vägbanan. Enda sättet att få bort isen är att hyvla bort den.

Försök förhindra uppkomsten av svallis genom att tidigt täcka vattenådern och diket med ris. Det isolerar från kyla och vattnet kan rinna vidare ner i diket.

Svårare och upprepade svallisproblem åtgärdas med djupa överdiken som hindrar vattnet att nå vägområdet.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)