Valvbåge

En halvtrumma, eller valvbåge som det också kallas, gör det möjligt att återställa den ursprungliga botten i vattendraget och bygga bort vandringshinder.
Valvbåge
Bild: Skogforsk

Måste ha bra stöd mot underlaget

En valvbåge har mindre stödyta än en rörbro. Därför är det viktigt med geoteknisk kunskap för att avgöra hur grundläggningen ska utföras. Är man tveksam om jordartens bärande förmåga bör man välja rörbro som alternativ.

När man bedömer att jordarten har god bärande förmåga skapar man en stödyta genom att avjämna undergrunden. Stödytan för valvbågen ska ligga högre än normalvattenståndet och förstärkas med ett icke erosionskänsligt material, exempelvis 0-80 mm förstärkningslager material av bergkross. Om det behövs mer förstärkning kan man lägga ett grövre förstärkningslager underst, till exempel 0-200 mm bergkross. Stödremsan packas väl och avjämnas.

Bärigheten i en valvbåge påverkas starkt av hur bra stöd valvbågen har mot undergrunden. För att undvika miljöskador nerströms ska man vidta skyddsåtgärder som är anpassade för det enskilda objektet.

Galvaniserat stål eller betong

Valvbågen kan bestå av galvaniserad stål eller av betong. Fundamenten för valvbågen kan utgöras av L-balkar i galvaniserad korrugerad stålplåt eller T-stöd i betong.

Valvbågar kan användas för att restaurera vattendrag

Vid valet av valvbåge är utgångspunkten att minimera påverkan på och av vattenmiljön. Vattendragets botten ska påverkas så lite som möjligt. Om anläggningen påverkar vattendragets botten ska man återställa botten så att den liknar vattendragets botten uppströms och nerströms. Det gäller till exempel när man ersätter gamla rörbroar med valvbågar för att restaurera vattendrag och ta bort vandringshinder. Vattendragets botten återskapas då genom att man placerar block av olika storlekar, helst med naturlig rundning, på den gamla trumbädden.

I de fall man lägger erosionsskydd i botten av vattendraget eller för att skydda insidan av stödytan ska natursten läggas på i det översta lagret. Tänk på att skapa en variationsrik bottenstruktur.

Tillräckligt tjock överbyggnad och packning är viktigt

Följ materialtillverkarens rekommendationer om överbyggnadens tjocklek mellan valvbågens topp och vägbanan. Schaktets släntlutning för valvbågen bör vara 1:2, för att undvika ojämna tjällyft. Materialet till fyllning ska inte vara tjälfarligt (mindre än 15 procent finjord), och inom 50 cm från valvbågen får kornstorleken vara högst 65 mm. Utanför det avståndet får kornstorleken vara max 2/3 av lagertjockleken, men maximalt 300 mm.

Det är viktigt att materialet kontinuerligt packas för att ge valvbågen tillräckligt stöd. Brister det i packningen kan valvbågen deformeras. Detta leder till skador på valvbågen, kortare livslängd och därmed risk för kostnader och miljöskador. Erosionsskydd ska alltid anläggas för att skydda vägbanken, valvbågens stödytor och vattendraget.

Senast korrigerad: 2016-11-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)