Trädslagsvis föryngringsguide

Lövträdsarterna har olika strategier i naturen och det kan vi utnyttja som lövträdsodlare. För många arter fungerar både plantering, sådd och naturlig föryngring.
Björken laddar för föryngring
Bild: Mats Hannerz

Här hittar du mer information om föryngring av björk, asp, al, ek, bok, ask och övriga lövträd.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)