Föryngring av asp och al

Aspen förökar sig huvudsakligen genom rotskott medan klibbalen skjuter stubbskott.
Aspen kan komma upp tätt som rotskott
Bild: Bosse Backström/SKOGENbild

Asp

Aspen har en stor fröproduktionsförmåga. De små penselförsedda fröna sprids med vinden tidigt på våren, men ger sällan upphov till plantor (endast på blottad mineraljord). Fröna har väldigt kort livslängd och kräver en lufttät behållare om de ska lagras.

Aspens huvudsakliga förökningssätt är genom rotskott. Den kan bilda över 100 000 rotskott per hektar efter avverkning. Kalavverka och hyggesrensa så att rotskotten får goda möjligheter att komma upp

Al

Klibbal förökar sig både vegetativt genom stubbskott och med frö. I många alkärr har stubbskottsförökning pågått i flera generationer. Stubbarna utvecklas då till kraftiga s.k. socklar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

För att komplettera stubbskottuppslaget kan du ställa en skärm med de ca 50 bästa träden och markbereda för att gynna uppslaget av fröförökade plantor. Fröförökning sker med små vingförsedda frön som mognar i kottar under hösten och sprids under senhösten - vintern. 

Man kan även kalavverka och plantera förädlade plantor mellan stubbskotten.

Till skillnad från klibbal förökar sig gråal huvudsakligen genom rotskott.

 

Senast korrigerad: 2021-06-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Carina · 2018-12-06
"Fröfall från hängena sker både på hösten, då fröna gror omedelbart, samt på våren efter. Dessa frön gror efter en viloperiod under vintern." citat från översta stycket under "Föryngring av björk asp och al. " Det måste vara frön från hösten som gror efter viloperioden under vintern. Kan ni ändra så blir sidan ännu bättre. Tack!
Svar från Skogskunskap · 2018-12-06
Hej Carina, Det vi ville ha sagt, men som kan missuppfattas när det blev nerkortat, var att björkfröna normalt gror snabbare efter att vilan har brutits under hösten/vintern. De höstspridda fröna kan dock gro direkt utan vilbrytning eftersom temperaturerna ute oftast är tillräckligt höga. De frön som sitter kvar på hängena och sprids på våren har dock genomgått en vilbrytning under vintern och kan därmed gro lättare när de släpper från hänget. Det kan naturligtvis finnas många höstspridda frön i marken som inte gror direkt utan ligger kvar och får en vilbrytning, så där har du också rätt. Björkfrö kan klara sig någon säsong i fröbanken och gro senare, men de allra flesta gror direkt efter fröfallet. / Mats Hannerz, redaktör för Skogskunskap