von Posts 10-gradiga humifieringsskala

Den svenska geologen Hampus von Post som var verksam på 1800-talet efterlämnade sig bland annat en metod för att klassificera nedbrytningsgraden hos torv. von Posts skala används fortfarande.
Tallvitmossa, Sphagnum capillifolium
Bild: Bernd Haynold/Wikipedia

Klassificeringen påverkar hållfastheten för torv, och måste beaktas när man planerar väg på torvmark. Ju mer humifierad (nedbruten) torven är, desto sämre är dess hållfasthet.

H1: Fullständig ohumifierad och dyfri torv: vid kramning i handen avgår endast färglöst, klart vatten.

H2: Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv: vid kramning avger nästan klart men gulbrunt vatten.

H3: Föga humifierad och mycket svag dyhaltig torv: vid kramning avger tydligt grumligt vatten, men där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna. Kramningsåterstoden ej grötig.

H4: Dåligt humifierad eller något dyhaltig torv: vid kramning avger starkt grumligt vatten. Kramningsåterstoden något grötig.

H5: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig, men något beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna men dessutom starkt grumligt vatten. Kramningsåterstoden starkt grötig.

H6: Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydliga växtstrukturer. Vid kramning passerar högst 1/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Återstoden är starkt grötig men visar tydligare växtstrukturer än den okramade torven.

H7: Ganska väl humifierad eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt mycket av växtstrukturen kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften av torvsubstansen mellan fingrarna. Om vatten avskiljs är detta vällingartat och starkt mörkfärgat.

H8: Väl humifierad eller starkt dyhaltig torv med mycket otydlig synbar växtstruktur. Vid kramning passerar ca 2/3 av torvsubstansen mellan fingrarna. Möjligen avskiljs något, i så fall vällingartat vatten. Återstoden består huvudsakligen av mera resistenta rottrådar o.d.

H9: Så gott som fullständigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan ingen växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning mellan fingrarna som en homogen gröt.

H10: Fullständigt humifierad eller helt dyartad torv, i vilken ingen växtstruktur framträder. Vid kramning passerar helt torvmassan utan avskiljande av fritt vatten mellan fingrarna.

Senast korrigerad: 2016-11-12
Ståndort
Vägar

Kommentarer (0 st)